En bildelsstöld (fast monterade saker i eller från motorfordon) noteras för Duvnäs i slutet av augusti, som anmälts först nu i september:

Kommundel Område Brottsbeskrivn Gata FrånDatum TillDatum Inskrivet
Saltsjöbaden Båthöjden Skadegörelse på motorfordon VANT-VÄGEN 2022-09-10 02:00 (lördag) 2022-09-10 15:00 (lördag) 2022-09-12
Sicklaön Ö Duvnäs Stöld ur bil, fast monterade saker HERR-GÅRDS-VÄGEN 2022-08-21 12:00 (söndag) 2022-08-21 14:00 (söndag) 2022-09-12

Även denna vecka ser man att brottstrenden är nedåtriktad. Jag skrev till Duvnäsborna i fastighetsägareföreningens programblad Höstnumret om en incident nära stationshuset som visar att vaksamheten består fortsatt hög trots att det förekommit få brottsaviseringar från mig under våren och sommaren!

Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med LPO Nacka