Förra veckan var det 5 inbrott i kommunen, men inget i Duvnäs. Här är listan:

Kommundel Område Brottsbeskrivn Gata FrånDatum TillDatum Inskrivet
Saltsjöbaden Neglingeön Fullbordat inbrott i villa/radhus DANSKA BACKARNA 0 2021-12-07 10:13 (tisdag) 2021-12-07
Saltsjöbaden Neglingeön Fullbordat inbrott i villa/radhus RINGVÄGEN 2021-12-05 19:00 (söndag) 2021-12-07 17:30 (tisdag) 2021-12-07
Saltsjöbaden Neglingeön Stöld ur bil, fast monterade saker RINGVÄGEN 2021-12-08 02:30 (onsdag) 2021-12-08 02:40 (onsdag) 2021-12-08
Saltsjöbaden Saltsjö-baden centrum Skadegörelse på motorfordon TORGGATAN 2021-11-22 (måndag) 2021-11-26 (fredag) 2021-12-07
Saltsjöbaden Saltsjöb-aden centrum Stöld ur bil, fast monterade saker TORGGATAN 2021-11-22 (måndag) 2021-11-26 (fredag) 2021-12-07
Saltsjöbaden Solsidan Stöld ur bil, fast monterade saker VÅRGÄRDS-VÄGEN 2021-12-08 00:01 (onsdag) 2021-12-08 04:00 (onsdag) 2021-12-09
Saltsjö-Boo Klinten Fullbordat inbrott, lägenhet BJÖRKNÄS TORG 0 2021-12-10 20:02 (fredag) 2021-12-10
Saltsjö-Boo Norra Lännersta Fullbordat inbrott i villa/radhus LILJE-KONVALJENS VÄG 2021-12-08 18:00 (onsdag) 2021-12-09 09:00 (torsdag) 2021-12-09
Sicklaön V Kvarn-holmen Stöld ur bil, lösa saker KVARN-HOLMS-VÄGEN 2021-12-07 19:00 (tisdag) 2021-12-08 06:30 (onsdag) 2021-12-08
Sicklaön V Nysätra Fullbordat inbrott i villa/radhus LÅNGSJÖ-VÄGEN 2021-12-08 10:40 (onsdag) 2021-12-08 10:42 (onsdag) 2021-12-08
Älta Stensö Skadegörelse på motorfordon OXELVÄGEN 2021-12-05 19:00 (söndag) 2021-12-07 07:30 (tisdag) 2021-12-09

Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i Duvnäs