Någon gång i första halvan av april skedde en stöld  utan inbrott i en villa på Hägervägen inom område Patron. Nedan ser du händelsedetaljerna i alla aktiva grannsamverkansområden i Nacka kommun:

Kommundel Område Brottsbeskrivn Gata FrånDatum TillDatum Inskrivet
Saltsjöbaden Solsidan Stöld ur bil, lösa saker KVARNSTUGE-VÄGEN 2021-04-08 21:00 (torsdag) 2021-04-09 07:00 (fredag) 2021-04-09
Saltsjö-Boo Eknäs Stöld ur bil, fast monterade saker SOCKEN-VÄGEN 2021-03-19 (fredag) 2021-03-21 (söndag) 2021-04-06
Saltsjö-Boo Norra Lännersta Fullbordad bilstöld FJÄLL-BRUDENS VÄG 2021-02-01 (måndag) 2021-04-09 (fredag) 2021-04-09
Sicklaön V Henriksdal Stöld av elcykel HÄSTHOLMS-VÄGEN 2021-04-08 07:50 (torsdag) 2021-04-08 17:00 (torsdag) 2021-04-09
Sicklaön V Sickla industri-område Inbrottsförsök, lägenhet SICKLA ALLÉ 2020-08-30 07:50 (söndag) 2021-04-08 08:10 (torsdag) 2021-04-11
Sicklaön Ö Duvnäs Stöld utan inbrott – ej hos funktionsnedsatt HÄGER-VÄGEN 2021-04-01 (torsdag) 2021-04-12 (måndag) 2021-04-12
Sicklaön Ö Östra Ektorp Stöld ur bil, fast monterade saker BERGÅSA-VÄGEN 2021-04-03 15:00 (lördag) 2021-04-06 15:00 (tisdag) 2021-04-07

Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med LPO Nacka