Har fått in två rapporter från Duvnäs:

En handlar om ett möjligt grooming-försök vid en fotbollsplan enligt vad som skrivits om i en lokal föräldrachatt. En underrättelse ska ha skett till polisen, som uppmanar grannar och andra att lämna ev. ytterligare informationer och närmare signalement på polisens hemsida.

En annan rapport rör ett upplevt obehag vid en dörrpåringning – som jag här återger för att höja beredskapen inför liknande beteendemönster – tricket att störas av en person medan en annan agerar osynligt:

” This morning I had a knock on my door and a rather big built guy asked where Saltsjo-Duvnäs tennis club was… I explained it to him and he kept asking more questions on how to get there.. I thought it was odd why would he not use his phone & the way he kept asking questions like ’are you sure I won’t miss it, etc’. Then we said goodbye & I go back upstairs & see him walking in the opp[osite] direction than I told him & he was with another guy who was carrying a big bag. I then wake up my son to tell him something was dodgy and my son said [that] 2 weeks ago a guy knocked on the door asking for directions to the tennisclub…so its obvious what they intended to do if we had not been home!😡…I guess why he was keeping me talking they were trying to see if our garage was locked as we have no windows facing our driveway & street. ”

Så till veckans anmälda brotts detaljer, varav en rör Duvnäs:

Kommundel Område Brottsbeskrivn Gata FrånDatum TillDatum Inskrivet
Saltsjöbaden Saltsjöbaden centrum Stöld ur bil, fast monterade saker SOMMAR-VINDS-VÄGEN 2022-06-04 06:00 (lördag) 2022-06-04 06:00 (lördag) 2022-06-04
Saltsjö-Boo Boo gård Fullbordad båtstöld HERME-LINS-VÄGEN 2022-06-01 (onsdag) 2022-06-01 (onsdag) 2022-06-02
Saltsjö-Boo Boo gård Skadegörelse på motorfordon BOO-VÄGEN 0 2022-06-06 (måndag) 2022-06-06
Sicklaön V Finntorp Stöld ur bil, lösa saker RYSSVIKS-VÄGEN 2022-06-03 19:00 (fredag) 2022-06-06 09:30 (måndag) 2022-06-06
Sicklaön Ö Duvnäs Skadegörelse på motorfordon REGINA-VÄGEN 2022-06-03 00:00 (fredag) 2022-06-03 01:00 (fredag) 2022-06-03

Brian Kylén
Grannsamverkan mot brott i samarbete med LPO Nacka