Den 16 maj är vikt för årsmöten i två föreningar: Kabel-TV-föreningen kl 18:00 och SDF kl 19:00 i Ringparksstugan.

Hela formella kallelsen till SDF (och även till Kabel-TV) återfinns i senaste Programblad (pdf-format). Styrelsen för SDF har gått ut med följande mejluppdatering och årsmöteshandlingar till medlemmarna:

Välkommen till årsmötet onsdagen den 16 maj kl. 19.00 i Ringparksstugan. Mötet avslutas med att föreningen bjuder på middag. Vi hoppas många vill komma och träffa den nya styrelsen för 2018/2019 och andra medlemmar under trevliga och vårliga förtecken.

Styrelsen föreslår dels förändrad medlemsavgift, dels en stadgeändring. Alla handlingar bifogas och ligger också på hemsidan. På grund av en utlandsresa har en av styrelsens ledamöter inte kunnat skriva under årsredovisningen men det kommer att ske på måndag. Styrelsen beklagar detta.

Anmäl deltagande i middagen senast tisdag 8 maj. Se Inbjudan årsmöte för mer detaljer.

Välkomna
Styrelsen

LADDA NER ÅRSMÖTESHANDLINGAR SDF:

Inbjudan årsmöte 2018-05-16

Dagordning årsmötet 2018-05-16

Verksamhets- o Revisionsberättelse 2017

Valberedningens och styrelsens förslag 2018-05-16