Enligt årsmötet 2020-05-27:s beslut att sälja nätet till ELPA TV & Bredbandsteknik har nu överlåtelsehandling upprättats och undertecknats av bägge parter.

Övertagandet sker 2020-07-01 då också alla medlemsavtal överförs till Elpa.

ELPA kommer då att driva nätet som tidigare. Några ändringar i TV-tablån är tillsvidare ej aktuella.

Fortsatt trevlig tittning!
Styrelsen