Brottsstatistik 2019

Så har ytterligare ett år gått till ända och brottsstatistiken kan summeras preliminärt enligt bild ovan.

VILLAINBROTT 12 st (2018: 10 st)
Man får säga att för Duvnäs har antalet fullbordade inbrott i villa hållit sig på en genomsnittlig nivå för mätperioden 2004-2018. År 2015 nåddes en topp på 20 inbrott men inbrotten har såsom i övriga riket minskat kraftigt.

Dock har rikets trend nedåt varit kraftigare än i Duvnäs för villainbrotten. Det kan bland tjuvar finnas förväntningar om att hitta fler godsaker här än i andra bostadsområden, t.ex. bilnycklar när folk är hemma. Trenden kommer fortsätta nedåt när det finns färre kontanter och guld hemma – och så är det också i Duvnäs. Men, som sagt, alltför många bilnycklar och plånböcker med plastkort (och koder…) ligger och dräller i hallar och entréer – till och med fullt synligt genom glas i vissa fall.

Före jul såg statistiken hyfsad ut, men i år blev det en del inbrott under helgerna. Det var inte väntat eftersom de organiserade proffsen brukar ”ta ledigt” och åka hem. Kanske vi får räkna med att det är fler lokala förmågor som stått för statistiken. En del tecken tyder också på att spår efter försök till inbrott och fullgångna inbrott under sista tiden förefallit tämligen oproffsigt genomförda.

BILDEMONTERINGAR 7 st (2018: 3 st)
Det har åter börjat försvinna rattar även om vi inte alls är på samma nivå som år 2014-17. Även skadegörelse på motorfordon har ökat till 5 (2018:3).