Brottsstatistik 2020 (prel.)

[Kommentar kommer senare när statistiken runt årsskiftet fått fastare form]