Brottsstatistik år 2016

Grannsamverkan kan nu presentera statistiken för Duvnäs för åren 2004-2016 på ett antal brottskoder rörande egendomsbrott i bostad och fordon (se bild ovan eller ladda ner i större format HÄR).

Om man tittar på enskildheter kan följande sägas:
År 2015 blev ett dystert toppår med 20 fullbordade inbrott. Det just gångna 2016 uppvisar 15 inbrott, som ligger mer i linje med polisens måltal från 2011 om 11,8 inbrott per år i den typ av område vi har.

Man kan tycka att de många bilbrotten under särskilt 2014 (28 st) och 2015 (26 st) upplevdes som en gräslig tid. Nu har detta antal sjunkit till 14 för år 2016.  Som framgår av statistiken låg bilinbrotten 2004-2006 på en motsvarande nivå (19- 45 st/år). Men på den tiden var det kvarglömda saker och kanske någon bilstereo som stals. Nuförtiden försvinner både ratt och instrumentbräda med mycket större konsekvenser – okörbara bilar.

Hur ligger vi till mot förväntan (måltalen)?
Biltillgrepp (bilstöld), försök till bilstöld och skadegörelse på motorfordon ligger under måltalen för Duvnäs. Faktum är att det långsiktiga genomsnittliga utfallet för antal fullbordade villainbrott trots allt också ligger under måltalet från 2011. Utifrån de direktrapporter som kommer från drabbade ägare är det också allt färre värdesaker och datorer som stjäls och kontanter finns det allt mindre av hemma. Därför kommer dyrbara bildelar till attraktiva bilmärken fortsätta vara frestande att norpa.