Protokoll från Kabel-TV:s årsmöte

Här kan du läsa protokoll från årsmötet 22 maj 2019: SDKTV årsmötesprotokoll 2018 (2019-05-22)   Protokollen förvaras underskrivna i original hos föreningens ordförande.
Läs mer...

KabelTV-föreningens årsmöte 22 maj 2019 kl 18:00

Formell kallelse till årsmöte i Saltsjö-Duvnäs Kabel-TV, ek. för. framgår av senaste programblad härintill. Datumet är 22 maj 2019 kl. 18:00-19:00 och platsen är Ringparksstugan. Nu kan du ladda ner verksamhetsberättelsen för kalenderåret 2018: SDKTV verksamhetsberättelse för år 2018 (2019-05-22) SDKTV revisionsberättelse för år 2018 (2019-05-22)   Arkiv över tidigare årsmöteshan...
Läs mer...

Kabel-TV-föreningens årsmöte 16 maj 2018 kl. 18:00

Formell kallelse till årsmöte i Saltsjö-Duvnäs Kabel-TV, ek. för. framgår av senaste programblad härintill. Datumet är 16 maj 2018 kl. 18:00-19:00 och platsen är RIngparksstugan. Nu kan du ladda ner verksamhetsberättelsen för kalenderåret 2017: SDKTV Årsm.handlingar för verksamhetsår 2017 (2018-05-16)   Arkiv över tidigare årsmöteshandlingar: SDKTV Årsm.handlingar för verksamhetså...
Läs mer...

Kabel-TV förbättras: tre kanaler går över till HD-kvalitet

Kanal 5, Kanal 9 och 11:an har gjorts om till HD från våra leverantörer från den 26/2. Huvudcentralen i Duvnäs byggdes om för detta den 28/2 2018. Ny kanalplan kommer, men gör ny sökning enligt recept nedan (på Kabel-TV:s hemsida www.saltsjo-duvnas.se/kabel-tv/ )
Läs mer...

Årsmöte KabelTV 24 maj 2017 kl. 18:00 i Ringparksstugan

Välkomna kl. 18:00 i Ringparksstugan den 24 maj 2017. Årsmöteshandlingar kommer finnas tillgängliga vid årsmötet samt två veckor innan på SDKTV hemsida och via ordf. telefon, och kan även direkt laddas ned via länken nedan. Se formell kallelse i senaste Programblad 2017:1 på sidan 8-9. Välkomna! Styrelsen LADDA NER ÅRSMÖTESHANDLINGAR KABELTV-FÖRENINGEN Årsmöteshandlingar SDKTV 170524 ...
Läs mer...

Saltsjö-Duvnäs Kabel-TV – ny kanalplan

Från den 1 februari 2016 utökas det digitala kanalutbudet med Eurosport 2 och Axess-TV och med en bättre EPG (programguide) om man gör en ny kanalsökning. För mer information - gå till saltsjo-duvnas.se/kabel-tv
Läs mer...