Kallelse till digitalt årsmöte i SDKTV 11 maj kl. 18:00

ÅRSMÖTE I KABEL-TV-FÖRENINGEN Härmed kallas medlemmarna i Saltsjö-Duvnäs Kabel-TV Ekonomisk förening till årsmöte den 11 maj 2021, kl. 18.00. Mötet sker digitalt. Intresserade att deltaga i årsmötet skickar anmälan till info@kabeltv.saltsjo-duvnas.se  senast 7 maj varvid information om uppkoppling kommer att tillskickas de anmälda i god tid innan mötet. LADDA NER: Årsmöteshandlingar 2020 ...
Läs mer...

Avyttring av kabelTV-nätet

Enligt årsmötet 2020-05-27:s beslut att sälja nätet till ELPA TV & Bredbandsteknik har nu överlåtelsehandling upprättats och undertecknats av bägge parter. Övertagandet sker 2020-07-01 då också alla medlemsavtal överförs till Elpa. ELPA kommer då att driva nätet som tidigare. Några ändringar i TV-tablån är tillsvidare ej aktuella. Fortsatt trevlig tittning! Styrelsen
Läs mer...

KabelTV-föreningen får ny kanal

På kanalplats 124 har tidigare funnits den spanskspråkiga kanalen TV España (TVE). Distributörerna av TVE har valt att slopa lågupplöst överföring av kanalen och övergår till HD-kvalitet. Tyvärr har styrelsen funnit det alltför dyrt att bygga om kabelTV-anläggningen för HD-kvalitet på kanal 124. Istället har Al Jazeera English tagits in på denna kanalplats. Man behöver inte söka den nya kanalen...
Läs mer...

Kallelse till Kabel-TV-föreningens årsmöte 27 maj (även digitalt)

Kallelse till  årsmötet har uppdaterats för ett viktigt förslag till förändring - ladda ner här: Kallelse till årsmöte SDKTV med förslag till ny dagordning Utskick via mejl 2020-04-28: Förslag till avveckling av föreningen Datum för årsmötet är 27 maj 2020 kl. 18:00-19:00 och platsen är Ringparksstugan. De som inte av olika skäl inte kan närvara erbjuder vi möjligheten att deltaga digi...
Läs mer...

KabelTV-föreningens årsmöte 22 maj 2019 kl 18:00

Formell kallelse till årsmöte i Saltsjö-Duvnäs Kabel-TV, ek. för. framgår av senaste programblad härintill. Datumet är 22 maj 2019 kl. 18:00-19:00 och platsen är Ringparksstugan. Nu kan du ladda ner verksamhetsberättelsen för kalenderåret 2018: SDKTV verksamhetsberättelse för år 2018 (2019-05-22) SDKTV revisionsberättelse för år 2018 (2019-05-22)   Arkiv över tidigare årsmöteshan...
Läs mer...

Kabel-TV förbättras: tre kanaler går över till HD-kvalitet

Kanal 5, Kanal 9 och 11:an har gjorts om till HD från våra leverantörer från den 26/2. Huvudcentralen i Duvnäs byggdes om för detta den 28/2 2018. Ny kanalplan kommer, men gör ny sökning enligt recept nedan (på Kabel-TV:s hemsida www.saltsjo-duvnas.se/kabel-tv/ )
Läs mer...

Årsmöte KabelTV 24 maj 2017 kl. 18:00 i Ringparksstugan

Välkomna kl. 18:00 i Ringparksstugan den 24 maj 2017. Årsmöteshandlingar kommer finnas tillgängliga vid årsmötet samt två veckor innan på SDKTV hemsida och via ordf. telefon, och kan även direkt laddas ned via länken nedan. Se formell kallelse i senaste Programblad 2017:1 på sidan 8-9. Välkomna! Styrelsen LADDA NER ÅRSMÖTESHANDLINGAR KABELTV-FÖRENINGEN Årsmöteshandlingar SDKTV 170524 ...
Läs mer...

Saltsjö-Duvnäs Kabel-TV – ny kanalplan

Från den 1 februari 2016 utökas det digitala kanalutbudet med Eurosport 2 och Axess-TV och med en bättre EPG (programguide) om man gör en ny kanalsökning. För mer information - gå till saltsjo-duvnas.se/kabel-tv
Läs mer...