P-böter Duvnäs!

Nacka kommun har anlitat ett nytt företag som heter Nokas och de var idag för första gången runt i Saltsjö-Duvnäs för att kontrollera att vi följer regelverket. De kommer att vara här oftare och har fler anställda än det tidigare bolaget. De skulle just bötfälla alla som inte satt upp sin p-skiva vid Gamla Allén men jag tror att jag lyckades med att förhandla fram ett undantag för idag, mot bak...
Läs mer...

Dubbeldäckare förirrade sig in bland Duvnäs villor

Måndag kväll 3 augusti 2015 -  vid 18:30 - kom mycket överraskande en röd dubbeldäckare körande på Ekorrvägen österut. Detta påkallade de boendes uppmärksamhet så till den grad att flera grannar samlades vid bussens front när den backat tillbaka förbi Vargvägen. Det pekades åt olika håll. Att svänga höger ner mot Bävervägen var uteslutet. Busschauffören hade tänkt sig att svänga vänster upp till s...
Läs mer...

Kollision Vargvägen/Älgvägen

Inge Bergseth rapporterar att en kollision skedde mellan två bilar i korsningen Vargvägen och Älgvägen vid 14:30 den 30 maj. Inga personskador, men två demolerade bilar och ett staket tillhörande Inge. Det finns bara några huvudleder i Duvnäs, i övrigt gäller högerregeln. Innebörden är att den trafikant som kommer från höger har företräde. Detta är inte sagt för att raljera, utan därför att det...
Läs mer...

Infartsparkeringen vid stationen

Ni har säkert noterat att de stora groparna nu är igenfyllda, vilket är glädjande. Men än mer glädjande är att det ser ut som om vi får behålla ungefär halva parkeringsutrymmet i stället för att parkeringen stängs ned från 1/7, som planerades. Kommunen jobbar också på att hitta ytterligare ca 10 bilplatser i närheten och man ska bygga en cykelparkering. Trägen vinner – det är alltid roligt att se ...
Läs mer...