Välkommen till ett digitalt årsmöte kl.19 den 26 maj, kallelse med länk till digitalmötet har skickats via e-post. De som inte har dator har fått kallelse i sina brevlådor med poströst-formulär.

Styrelsen önskar alla hjärtligt välkomna på webben!

Dagordning årsmöte 2021-05-26_Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening

SDF Verksamhetsberättelse inkl revisionsberättelse 2020

Förslag stadgeändring Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening

Förslag Arbetsordning styrelse Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening