Om du ser en nerkörd, rostig och vit skåpbil av märket Mercedes DeVito i Duvnäs idag, verkar den ha svårt att hitta ut  ur området. Gå fram och fråga om du kan hjälpa till så åker den nog snart sin kos…