Kallelse till årsmöte i Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening.

Hela kallelsen återfinns i senaste Programblad (pdf-format), innehållande förslag till föredragningslista, förslag till ändring av årsavgift, förslag till stadgeändring, samt inbjudan till förtäring efter mötet i den mån anmälan lämnats i förväg senast den 8 maj via mejl eller föreningens postlåda på Ringparksstugan.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2 maj.