Genomförande av Duvnäsloppet. Hela Ringparken ingår i bokningen.

Anmälan öppnar 1 april 2018. Kom i tid inför din starttid, en timme innan!