med Nackapolisen: brottsförebygga för att minska antalet villainbrott, stölder och bilbrott.

Medverkande: Grannsamverkans kontaktpersoner, Nackapolisen, kommunens brottsförebyggare och alla intresserade boende i våra områden.