Arkeologen Martin Rundkvist ledde under sommaren utgrävningar i kullen mitt emot Prästgården, mellan Röda och Vita raden. Nu kommer han och berättar om vad de hittade.