SVAR:

  • Den som inte har sitt mejl registrerat i medlemsdatabasen kommer inte att få något svar. Det kan bero på flera orsaker:
    • Personen är  eller har inte någonsin varit medlem: –> ansök om medlemsskap!
    • Det finns en huvudmedlems mejl registrerat men inte familjemedlemmens: –> be den registrerade huvudmedlemmen som redan har inloggningsuppgifter att lägga till dig som familjemedlem. Därefter kan du med orange knapp beställa svarsmejl med kod
    • Om du vet att du är registerad men ändå inte får ett svarsmejl: –> kolla om det hamnat i din mapp”Skräppost/Junk Mail” eller i ”Borttaget/Thrash”. Det gör mejl oftare än man tror!!!