Min man har betalat detta. Gäller det inte 300 kr per fastighet/ familj?
När jag loggar in så står det att det inte är betalt!

  • SVAR:
    Medlemsavgiften är per familj! En familj består av huvudmedlem och en eller flera inregistrerade familjemedlemmar.
  • Om ni inte använt Swish-knappen i Medlemsregistret för att betala medlemsavgiften kommer det att ta ett antal dagar innan manuell registrering har gjorts. Tills dess är det inte möjligt att visa sitt Medlemskort
  • Om en familjemedlem som inte är registrerad som huvudmedlem har betalat på annat sätt än ovan kan läget bli oklart. Gå in och ändra så att den som betalat medlemsavgiften klassificeras som huvudmedlem. Då kommer det att stå att övriga familjemedlemmar betalat