Ni har säkert noterat att de stora groparna nu är igenfyllda, vilket är glädjande. Men än mer glädjande är att det ser ut som om vi får behålla ungefär halva parkeringsutrymmet i stället för att parkeringen stängs ned från 1/7, som planerades. Kommunen jobbar också på att hitta ytterligare ca 10 bilplatser i närheten och man ska bygga en cykelparkering. Trägen vinner – det är alltid roligt att se när arbete bär frukt. Nu är inte något hugget i sten, men det ser i alla fall lovande ut.

Hälsningar
Styrelsen