God fortsättning!

Som utlovat fick jag denna vecka en rapport från polisen. Den täcker i stort sett hela jul- och nyår om man inte räknar med tjugondag Knut som kommer nu i helgen. Först ska jag återge Claes rapport om rikets och lokalpolisområdets trender betr inbrotten på prel. helårsbasis [OBS! det kommer alltid några efteranmälningar till avseende förra året – även efter tjugondag Knut]:

Anmälda bostadsinbrott
År                                                                     2016    2017   2018   2019
Antal Antal Antal Anta
Hela landet
0857 – Försök till inbrott i villa/radhus   2 547  2 665  2 119   2 047
0874 – Försök till inbrott i lägenhet          1 798  2 004  1 855  1 926
9801 – Fullbordat inbrott i villa/radhus 11 332  11 100  7 814  6 598
9802 – Fullbordat inbrott i lägenhet        6 279    6 782  5 243 4 053

Ej officiell Summa                                      21 956  22 551 17 031  14 624

Statistik på kommun samtliga 4 brottskoder (0857+0874+9801+9802)
Nacka kommun                                                               324     233      217
Värmdö kommun                                                              76        82       61
Tyresö kommun                                                               152       115       74

//Mvh claes BF

Såsom förutskickat tidigare har villainbrotten verkligen gått ner kraftigt på riket och är i sjunkande trend även i Nacka kommun.

Så till ordinarie periodisk händelserapport per basområde – men där syns en ovanligt hög brottsaktivitet under själva Julhelgen, vilket är något nytt jämfört med de senaste fem åren):

INGA BROTT:
>> Sicklaön:          Skogalund, Storängen, Ö.Ektorp, Duvnäs Utskog, Skuru, Nysätra, Hästhagen,
>> Saltsjö-Boo:     Klinten, Källvägen, Ö.Kummelnäs, Boo gård,
>> Saltsjöbaden:  Saltsjöbaden C, Fisksätra småhus,
>> Älta:                  Älta Gård

DUVNÄS:
Fullbordat inbrott i villa i två fall:
>> på Hjortstigen någon gång mellan 21-27 dec
>> på Värmdövägen [gatunr i 200-serien i höjd med Långsjön] mellan 22-29 dec kl 12:00
Försök till inbrott i villa vid Ringparken mellan 1-4 jan

Betr. inbrottet på Värmdövägen har vi fått direktrapport från lokal grannsamverkans kontaktperson samt av ägaren. När ägarparet kom hem från en utlandsresa upptäcktes inte inbrottet på en gång, däremot att tomtens grind mot Långsjön stod öppen (vilket den inte brukar göra).

Nästa dag när kvinnan i huset gick för att stänga grinden sågs stegen stå uppställd mot ett fönster. Två glasskålar som ska stå på fönsterbrädan inomhus hade ställts på backen utanför vid stegfoten, och fönstret där gärningsmannen (gm) gått in hade skjutits igen. Det fanns inga direkta tecken på att huset genomsökts och därefter hade gm lämnat huset genom en dubbel källardörr (som ej kan öppnas från utsidan). Inget av värde saknas ännu. Det finns en möjlighet att gm lämnade huset när paret kom hem, men det är inte säkert.

Ytterligare en kommentar: flera patrullbilar sågs av många Duvnäsbor genomkorsa stora delar av Duvnäs den 23 dec med blåljus påslagna: ovanstående polisrapporter kan inte direkt knytas till någon av ovanstående anmälningar. I så fall skulle t.ex. Hjortstigen-inbrottet ovan ha kunna tidsbestämmas snävare än till 21-27 dec. Inga direktrapporter har heller inkommit på det sätt som det gjorde betr. blåljusinsatserna den 18 dec som jag rapporterat om tidigare. Men det var tydligt att man sökte efter någon person, kanske med samma taktik.

EKNÄS:
Försök till inbrott på Anarisvägen någon gång mellan 23/12 kl.16:00 — 31/12 kl. 13:00

KROKHÖJDEN:
Fullbordat biltillgrepp på Möjavägen på självaste Juldagen den 25 dec mellan kl.15-19

N.BJÖRKNÄS:
Fullbordat villainbrott på Bäcktorpsv. mellan 26/12 kl. 12:00 — 3/1 kl.17:30

S.BJÖRKNÄS:
Fullbordat villainbrott på Platåvägen den 27/12 kl.18:10-18:25

IGELBODA (Saltsjöbaden)
Stöld utan inbrott från bostad (hos funktionsnedsatt) på Vasav. mellan 2-6/1

NEGLINGEÖN:
Fullbordat inbrott i villa samt tillgrepp av hel bil på G:a Skolv. den 26/12 kl.04:06

SOLSIDAN:
Fullbordat inbrott i villa i två fall på Nyårsdagens morgon:
>> Vårgärdsv. kl.00:45
>> Erstaviks Kvarnv. kl.06:55-07:10

Skadegörelse på motorfordon i två fall:
>> Skyttev. den 27/12 kl.01:30-03:00
>> Skyttev. (nästa lägre gatunr på samma gata som ovan): mellan 2/1 kl 16:00 — 3/1 kl.06:00

TATTBY:
Fullbordat inbrott i villa i två fall – under Julhelgen:
>> Neglingev. 21-27/12
>> Kaptensbacken 23/12 kl.16:00 — 24/12 kl 21:30

KOLARÄNGEN:
En bildemontering av fasta föremål ur bil på Brittagatan (gatunr ej angivet – kanske parkerad på allmän gatuplats). Brottet ska ha skett mellan 26/12 kl.10:00 — 29/12 kl.16:15

Jag återkommer med årsstatistik per basområde i någon form något senare i januari – när ytterligare efteranmälningar för 2019 har inkommit.

Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i samarbete med Nacka Lpo