Kallelse till  årsmötet har uppdaterats för ett viktigt förslag till förändring – ladda ner här:

Kallelse till årsmöte SDKTV med förslag till ny dagordning

Utskick via mejl 2020-04-28: Förslag till avveckling av föreningen

Datum för årsmötet är 27 maj 2020 kl. 18:00-19:00 och platsen är Ringparksstugan.

De som inte av olika skäl inte kan närvara erbjuder vi möjligheten att deltaga digitalt. Anmälan till digitalt möte görs på info@kabeltv.saltsjo-duvnas.se med angivande av namn och gatuadress senast 2020-05-24 kl. 24:00. De som då anmält sig får ett mejl med instruktioner hur man kopplar upp sig.

Verksamhetsberättelsen och revisionsberättelse för kalenderåret 2019 kan laddas ner här:

SDKTV Årsmöteshandlingar för verksamhetsår 2019 (2020-05-27)

 

Arkiv över tidigare årsmöteshandlingar:

SDKTV Årsmöteshandlingar för verksamhetsår 2018 (2019-05-22) med
SDKTV årsmötesprotokoll 2018 (2019-05-22)

SDKTV Årsm.handlingar för verksamhetsår 2017 (2018-05-16)

SDKTV Årsm.handlingar för verksamhetsår 2016 (2017-05-24)

SDKTV Årsm.handlingar för verksamhetsår 2015 (2016-05-18) 

SDKTV Årsm.handlingar för verksamhetsår 2014 (2015-05-20)

Justerade årsmötesprotokoll förvaras i original med underskrifter hos föreningens ordförande.