Kallelse till extra föreningssammanträde torsdagen den 9/12 kl. 19.00.

Medlemmarna i Saltsjö-Duvnäs fastighetsägareförening kallas till ett extra föreningssammanträde med anledning av styrelsens förslag till stadgeändring.

Bakgrund

Bakgrunden till varför styrelsen föreslår ett tillägg i föreningens portalparagraf är att SDF då får talerätt inför domstol. Den intentionen finns i nuvarande skrivning men håller inte i domstol utan det tillägg som styrelsen föreslår. Styrelsen ser detta som en viktig åtgärd inför framtiden.

Förslaget måste antas av det extra föreningssammanträdet och ånyo på det kommande årsmötet i vår för att träda i kraft. Därefter tar det två år innan föreningen kan åberopa talerätten.

Kallelse extra föreningssammanträde 2021-12-09