I kommunen som helhet har knappt något anmälts. Jodå, en elcykel försvann från Torggatan i Saltsjöbadens centrum 17 augusti och lösa saker plockades från en båt i Gustavsvik. Fisksätra flerbostadshus hade några demonteringar ur bil av fasta och lösa saker.

Men inte ett enda bostadsinbrott någonstans! Folk har kommit hem och skolan har startat, men tjuvarna med kofot verkar inte ha kommit hit ännu, åtminstone inte i förra veckan, som rapporten gäller.

Rapporten blir alltså rekordkort vad gäller ”våra egna” områden:

Kommundel Område Brottsbeskrivn Gata FrånDatum TillDatum Inskrivet
Saltsjöbaden Saltsjö-baden centrum Stöld av elcykel TORG-GATAN 2022-08-17 17:00 (onsdag) 2022-08-17 17:30 (onsdag) 2022-08-17
Älta Stensö Stöld utan inbrott – ej hos funktionsnedsatt STENSÖ-VÄGEN 2022-08-19 09:50 (fredag) 2022-08-19 12:30 (fredag) 2022-08-20

Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott