Kollision Vargvägen/Älgvägen

Inge Bergseth rapporterar att en kollision skedde mellan två bilar i korsningen Vargvägen och Älgvägen vid 14:30 den 30 maj. Inga personskador, men två demolerade bilar och ett staket tillhörande Inge.

Det finns bara några huvudleder i Duvnäs, i övrigt gäller högerregeln. Innebörden är att den trafikant som kommer från höger har företräde. Detta är inte sagt för att raljera, utan därför att det nästan dagligen slarvas i riskkorsningarna utefter Vargvägen. Dit hör även korsningen Vargvägen/Ekorrvägen, där trafikanter som åker Vargvägen ofta tror sig ha ett större företräde än trafikanter på korsande gator – eller ännu värre – inte ens är medvetna om att korsande trafik förekommer.

Som tur är var det inte en cyklist som kom från höger på Älgvägen, utan en plåtbil. Även cyklister har företräde om de kommer från höger. Och det kan komma lekande barn från både vänster och höger. På platsen där kollisionen skedde är sikten åt höger tyvärr begränsad av hög växtlighet, och då måste man vara extra försiktig när man kör Vargvägen norrut och passerar Älgvägen.

Dessa rader är skrivna i hopp om att kunna öka medvetenheten och minska risken för oftast helt onödiga och ibland farliga trafikolyckor mitt i vårt eget villaområde. Det är också bra att se över höjden på sin häck nära korsningar så att sikten blir bättre.
Brian Kylén, Grannsamverkan