Om mitt inbrott: tips som underlättar brottsplats-undersökningen!

I deckarserier på TV får vi lära oss att inte röra eller flytta föremål för att inte förstöra spår på brottsplatsen. Detta är ju helt riktigt men egna, verkliga rön vid ett nyligen timat inbrott har lärt mig vikten av att inte heller röra sig själv runt på brottsplatsen och därmed förstöra förekommande fotspår och lämna egna förvillande fotspår.

Man skulle med all rätt kunna tro att fotspår är mindre betydelsefulla för identifiering av brottslingar men är värdefulla till exempel för att placera samma brottsling på flera brottsplatser. Därför vill jag uppmana alla att hejda sig och inte rusa runt för att fastställa skadans omfattning när man först kommer till sitt härjade hem.

Drabbad villaägare