P-böter Duvnäs!

Nacka kommun har anlitat ett nytt företag som heter Nokas och de var idag för första gången runt i Saltsjö-Duvnäs för att kontrollera att vi följer regelverket. De kommer att vara här oftare och har fler anställda än det tidigare bolaget.

De skulle just bötfälla alla som inte satt upp sin p-skiva vid Gamla Allén men jag tror att jag lyckades med att förhandla fram ett undantag för idag, mot bakgrund av att ingen någonsin följt upp detta förut i Duvnäs. Jag lovade gå ut med information till våra medlemmar vilket härmed kommer.

Tänk på att använda p-skiva och att i övrigt följa parkeringsreglerna. Det går inte som hitintills att använda t.ex. platserna vid tennisen på Gamla Allén som infartsparkering. Det var heller aldrig avsikten utan de platserna är tänkta för just besökare till utebanorna. Men det finns många andra ställen där Duvnäsbor infartsparkerar eller ställer bilar, lastbilar, trailers och annat och det kommer nu att beivras. Några sådana ställen är vid Långsjöns parkering, Duvnäs udde och parkeringen på Strandpromenaden.

Är du osäker på regelverket kan du gå in här: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/trafik-och-resande/parkering/parkeringsregler/.

Eva Nisser