Här finns en lista på alla inbokade trivsel- och andra events som föreningen eller annan med anknytning till Duvnäs arrangerar.

 • lör
  16
  jan
  2021
  09.00-10.00 + 10.15-11.15Ringparksstugan
 • tis
  19
  jan
  2021
  16.30-17.30Ringparksstugan
 • ons
  20
  jan
  2021
  17.45-18.45Ringparksstugan
 • lör
  23
  jan
  2021
  09.00-10.00 + 10.15-11.15Ringparksstugan
 • tis
  26
  jan
  2021
  16.30-17.30Ringparksstugan
 • tis
  26
  jan
  2021
  18.15-19.15 + 19.30-20.30Ringparksstugan
 • ons
  27
  jan
  2021
  17.45-18.45 + 19.00-20.00Ringparksstugan
 • lör
  30
  jan
  2021
  09.00-10.00 + 10.15-11.15Ringparksstugan
 • tis
  02
  feb
  2021
  16.30-17.30Ringparksstugan
 • tis
  02
  feb
  2021
  18.15-19.15 + 19.30-20.30Ringparksstugan
 • ons
  03
  feb
  2021
  17.45-18.45 + 19.00-20.00Ringparksstugan
 • lör
  06
  feb
  2021
  09.00-10.00 + 10.15-11.15Ringparksstugan
 • tis
  09
  feb
  2021
  16.30-17.30Ringparksstugan
 • tis
  09
  feb
  2021
  18.15-19.15 + 19.30-20.30Ringparksstugan
 • ons
  10
  feb
  2021
  17.45-18.45 + 19.00-20.00Ringparksstugan
 • lör
  13
  feb
  2021
  09.00-10.00 + 10.15-11.15Ringparksstugan
 • tis
  16
  feb
  2021
  16.30-17.30Ringparksstugan
 • tis
  16
  feb
  2021
  18.15-19.15 + 19.30-20.30Ringparksstugan
 • ons
  17
  feb
  2021
  17.45-18.45 + 19.00-20.00Ringparksstugan
 • fre
  19
  feb
  2021
  16.00-17.00Ringparksstugan
 • lör
  20
  feb
  2021
  09.00-10.00 + 10.15-11.15Ringparksstugan
 • tis
  23
  feb
  2021
  16.30-17.30Ringparksstugan
 • tis
  23
  feb
  2021
  18.15-19.15 + 19.30-20.30Ringparksstugan
 • ons
  24
  feb
  2021
  17.45-18.45 + 19.00-20.00Ringparksstugan
 • lör
  27
  feb
  2021
  09.00-10.00 + 10.15-11.15Ringparksstugan
 • tis
  02
  mar
  2021
  16.30-17.30Ringparksstugan
 • tis
  02
  mar
  2021
  18.15-19.15 + 19.30-20.30Ringparksstugan
 • ons
  03
  mar
  2021
  17.45-18.45 + 19.00-20.00Ringparksstugan
 • lör
  06
  mar
  2021
  09.00-10.00 + 10.15-11.15Ringparksstugan
 • tis
  09
  mar
  2021
  16.30-17.30Ringparksstugan
 • tis
  09
  mar
  2021
  18.15-19.15 + 19.30-20.30Ringparksstugan
 • ons
  10
  mar
  2021
  17.45-18.45 Ringparksstugan

  OBS! Endast en grupp denna onsdag på grund av styrelsemöte.

 • lör
  13
  mar
  2021
  09.00-10.00 + 10.15-11.15Ringparksstugan
 • tis
  16
  mar
  2021
  16.30-17.30Ringparksstugan
 • tis
  16
  mar
  2021
  18.15-19.15 + 19.30-20.30Ringparksstugan
 • ons
  17
  mar
  2021
  17.45-18.45 + 19.00-20.00Ringparksstugan
 • fre
  19
  mar
  2021
  17.00-19.30Ringparken

  INSTÄLLT PGA. CORONARESTRIKTIONER

 • lör
  20
  mar
  2021
  09.00-10.00 + 10.15-11.15Ringparksstugan
 • tis
  23
  mar
  2021
  16.30-17.30Ringparksstugan
 • tis
  23
  mar
  2021
  18.15-19.15 + 19.30-20.30Ringparksstugan
 • ons
  24
  mar
  2021
  17.45-18.45 + 19.00-20.00Ringparksstugan
 • lör
  27
  mar
  2021
  09.00-10.00 + 10.15-11.15Ringparksstugan
 • tis
  30
  mar
  2021
  18.15-19.15 + 19.30-20.30Ringparksstugan
 • tis
  11
  maj
  2021
  18:00Digitalt

  ÅRSMÖTE I KABEL-TV-FÖRENINGEN

  Härmed kallas medlemmarna i Saltsjö-Duvnäs Kabel-TV Ekonomisk förening till årsmöte den 11 maj 2021, kl. 18.00. Mötet sker digitalt. Intresserade att deltaga i årsmötet skickar anmälan till info@kabeltv.saltsjo-duvnas.se  senast 7 maj varvid information om uppkoppling kommer att tillskickas de anmälda i god tid innan mötet.

  Förslag till dagordning

  1. Mötets öppnande
  2. Val av ordförande för mötet
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
  7. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning
  8. Beslut om dispositioner beträffande föreningens resultat
  9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
  10. Beslut om föreningens likvidation.
  11. Val av likvidator.
  12. Likvidatorns slutredovisning
  13. Information från styrelsen om Kabelnätets framtid
  14. Annat ärende som medlem eller styrelseordföranden skriftligen anmält senast tre veckor före årsmötet.
  15. Mötet avslutas

  Verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse kommer att föreligga vid årsmötet, men kan även ca två veckor före mötet rekvireras från föreningens ordförande Claes Liljeson 0708-53 69 50 eller hämtas från hemsidan www.saltsjo-duvnas.se/kabel-tv/  , Kontakt/Om oss, Andra föreningar/Verksamheter.

  Styrelsen önskar alla välkomna!

 • ons
  26
  maj
  2021
  19:00Ringparksstugan

  Årsmötet i år sker digitalt och handlingar finns att läsa här. Utskick om kallelse och förslag till dagordning skickades ut och publicerade på hemsidan i ordinarie programblad  i februari 2021, som kan laddas ner här!

 • lör
  05
  jun
  2021
  09.00-10.00 + 10.15-11.15Ringparksstugan
 • mån
  07
  jun
  2021
  16.00-17.00Ringparksstugan
 • tis
  08
  jun
  2021
  16.30-17.30Ringparksstugan
 • ons
  09
  jun
  2021
  17.45-18.45 + 19.00-20.00Ringparksstugan
 • lör
  12
  jun
  2021
  09.00-10.00 + 10.15-11.15Ringparksstugan
 • tis
  22
  jun
  2021
  16.30-17.30Ringparksstugan
 • lör
  21
  aug
  2021
  sön
  22
  aug
  2021
  Ringparksstugan

  Vår Salong flyttas till augusti och blir då Vår Höstsalong. Öppet lördag–söndag 11.00-17.00.

 • tis
  24
  aug
  2021
  18.15-19.15 + 19.30-20.30Ringparksstugan
 • fre
  27
  aug
  2021
  09.00-10.00Ringparksstugan
 • lör
  28
  aug
  2021
  09.00-10.00 + 10.15-11.15Ringparksstugan
 • tis
  31
  aug
  2021
  16.30-17.30Ringparksstugan
 • tis
  31
  aug
  2021
  18.15-19.15 + 19.30-20.30Ringparksstugan
 • ons
  01
  sep
  2021
  17.45.18.45 + 19.00-20.00Ringparksstugan
 • fre
  03
  sep
  2021
  09.00-10.00Ringparksstugan
 • lör
  04
  sep
  2021
  09.00-10.00 + 10.15-11.15Ringparksstugan
 • tis
  07
  sep
  2021
  16.30-17.30Ringparksstugan
 • tis
  07
  sep
  2021
  18.15-19.15 + 19.30-20.30Ringparksstugan
 • ons
  08
  sep
  2021
  17.45-18.45 + 19.00-20.00Ringparksstugan
 • fre
  10
  sep
  2021
  09.00-10.00Ringparksstugan
 • lör
  11
  sep
  2021
  10:00 - 15.00Ringparksstugan & Ringparken

  All info om Duvnäsloppet sker på www.duvnasloppet.se . Se under  toppmenyn Årets lopp/Tävlingsinfo 2021. 

  Duvnäsloppets sekretariat tar ut ett ytterligare förhöjt pris vid efteranmälningar på tävlingsdagen. Där hämtar man samtidigt ut sin nummerlapp med inbyggt tidtagnings-chips senast en timme innan start i resp. tävlingsklass. Första start är 11.00 för barnen, och vuxenloppet startar 12.30 bortanför klockstapeln.

 • sön
  12
  sep
  2021
  10.00-11.00Ringparksstugan

  Detta pass ersätter lördagspasset som försvinner på grund av Duvnäsloppet.

 • mån
  13
  sep
  2021
  11.30 - 16.00Ringparksstugan
 • tis
  14
  sep
  2021
  16.30-17.30Ringparksstugan
 • tis
  14
  sep
  2021
  18.15-19.15 + 19.30-20.30Ringparksstugan
 • ons
  15
  sep
  2021
  17.45-18.45 + 19.00-20.00Ringparksstugan
 • fre
  17
  sep
  2021
  09.00-10.00Ringparksstugan
 • mån
  20
  sep
  2021
  11.30 - 16.00Ringparksstugan
 • tis
  21
  sep
  2021
  16.30-17.30Ringparksstugan
 • tis
  21
  sep
  2021
  18.15-19.15 + 19.30-20.30Ringparksstugan
 • ons
  22
  sep
  2021
  18.30-20.00Ringparksstugan

  Arkeologen Martin Rundkvist ledde under sommaren utgrävningar i kullen mitt emot Prästgården, mellan Röda och Vita raden. Nu kommer han och berättar om vad de hittade.

 • fre
  24
  sep
  2021
  09.00-10.00Ringparksstugan
 • lör
  25
  sep
  2021
  09.00-10.00 + 10.15-11.15Ringparksstugan
 • mån
  27
  sep
  2021
  11.30 - 16.00Ringparksstugan
 • tis
  28
  sep
  2021
  16.30-17.30Ringparksstugan
 • tis
  28
  sep
  2021
  18.15-19.15 + 19.30-20.30Ringparksstugan
 • ons
  29
  sep
  2021
  17.45-18.45 + 19.00-20.00Ringparksstugan
 • tor
  30
  sep
  2021
  18.30-20.00Ringparksstugan

  Arkeologen Martin Rundkvist ledde under sommaren utgrävningar i kullen mitt emot Prästgården, mellan Röda och Vita raden. Nu kommer han och berättar om vad de hittade.

 • lör
  02
  okt
  2021
  09.00-10.00 + 10.15-11.15Ringparksstugan
 • mån
  04
  okt
  2021
  11.30 - 16.00Ringparksstugan
 • tis
  05
  okt
  2021
  16.30-17.30Ringparksstugan
 • tis
  05
  okt
  2021
  18.15-19.15 + 19.30-20.30Ringparksstugan
 • ons
  06
  okt
  2021
  17.45-18.45 + 19.00-20.00Ringparksstugan
 • fre
  08
  okt
  2021
  09.00-10.00Ringparksstugan
 • sön
  17
  okt
  2021
  15:00Ringparksstugan

   

   

  Nu erbjuds ett unikt tillfälle att få lyssna till kammarmusik för stråkar i Ringparksstugan. Duvnäsbon Niklas Wilhelmsson-Macleod ingår i den musicerande kvartetten och på programmet står Wilhelm Stenhammar och Antonin Dvorak.

  Tid: Söndagen den 17 oktober kl. 15.00–17.00

  Du anmäler dig genom att köpa biljetter à 100 kronor som swishas till 1236 17 86 28 senast den 10 oktober. I biljettpriset ingår ett glas vin eller något alkoholfritt som serveras i pausen.

  Ett begränsat antal får plats, så först till kvarn gäller.

  Hjärtligt välkommen till en musikalisk oktobersöndag!

 • fre
  22
  okt
  2021
  19:00Ringparksstugan

  Den 22 oktober kl 19.00 får vi besök av the Jazzcats, ett jazzband som tar dig tillbaka
  till den tid då Nalen stod i full blom med dans, skratt och skålar in på småtimmarna.

  The Jazzcats låter som ett storband i mindre och mer intimt format
  med en unik ”blåssektion” bestående av trombon, klarinett och violin.
  Repertoaren innehåller instrumental jazz från den gyllene eran av swing skrivna av
  kompositörer som till exempel Duke Ellington, Cole Porter och Count Basie.
  Detta blandat med vokala inslag som blivit kända genom Nat King Cole och Frank Sinatra.

  Lineup:
  Terese Lien Evenstad - violin
  Alexander Ivarsson - klarinett och sång
  Agnes Darelid - trombon
  Alf Carlsson - gitarr
  Samuel Löfdahl - kontrabas
  Oskar Mattsson - trummor

  Biljettpris 200 kr inkl. ett glas vin. Pengarna går oavkortat till bandet.
  Endast ca 50 sittplatser så skynda om du vill uppleva en magisk jazzafton i Ringparkstugan.
   
  Betalning till: Marcus Ivarsson Swishnummer 070-919 26 93
 • lör
  23
  okt
  2021
  16.00-24.00Ringparksstugan
 • mån
  25
  okt
  2021
  11.30 - 16.00Ringparksstugan
 • tis
  26
  okt
  2021
  16.30-17.30Ringparksstugan
 • tis
  26
  okt
  2021
  18.15-19.15 + 19.30-20.30Ringparksstugan
 • ons
  27
  okt
  2021
  17.45-18.45 + 19.00-20.00Ringparksstugan
 • fre
  29
  okt
  2021
  09.00-10.00Ringparksstugan
 • mån
  01
  nov
  2021
  11.30 - 16.00Ringparksstugan
 • sön
  14
  nov
  2021
  09.00-12.00Ringparksstugan
 • sön
  14
  nov
  2021
  13.00-16.00Ringparksstugan
 • lör
  20
  nov
  2021
  sön
  21
  nov
  2021
  Lördag 11-17 Söndag 10-16Ringparksstugan
 • sön
  28
  nov
  2021
  13.00-15.00Ringparken

  Söndagen den 28 november tar Henrik Edelstam med oss på en promenad i Saltsjö-Duvnäs då han berättar om intressanta hus, platser och människor. Henrik är uppvuxen i Saltsjö-Duvnäs och har under åren tagit med duvnäsborna på många uppskattade promenader, en tradition som hans far Fabian gjorde dessförinnan. Idag har Henrik låtit huset gå vidare till den tredje generationen Edelstam.

  Henrik är nybliven ordförande i Nacka hembygdsförening som verkar för att kunskapen om och känslan för Nackas kultur och naturarv förs vidare till nästa generation. Gamla duvnäsbor får sitt minne uppfriskat och nya får chansen att lära känna vårt lokala kulturarv som bär på många spännande historier. Det finns goda möjligheter att fråga Henrik under promenaden.

 • sön
  05
  dec
  2021
  15.00-16.00Ringparksstugan

  Hjärtligt välkomna alla stora såväl som små duvnäsbor till årets glädjefyllda julinsjungning.
  Söndagen den 5 december mellan kl. 15.00 och 16.00.

  Rötterna för denna tradition kommer från vår berömda körledare Carl Bertil Agnestig,
  som tyvärr gick bort 2019. Familjen Axlind har tagit över taktpinnen i år. Det blir
  musicerande både tillsammans med alla närvarande och med en barnkör.

  Föreningen bjuder på glögg och pepparkakor.

 • tor
  09
  dec
  2021
  19.00-20.00Ringparksstugan
 • fre
  24
  dec
  2021
  13.30-14.30Ringparksstugan

 • fre
  31
  dec
  2021
  23:50Ringparken