Brian Kylén är sedan 2006 vår samordnare för 22 lokala delområden i Grannsamverkan i Duvnäs. Han är i den rollen huvudkontaktperson och direktlänk till den lokala polisen i Nacka polisområde. Detta förstärks både kunskapsmässigt och relationsmässigt av att Brian också är aktiv polisvolontär, dvs. en helt vanlig samhällsmedborgare som tar uppdrag för polisen oftare än en gång i halvåret. Mer om det nedan.

Utbudet av tjänster, dvs. Grannsamverkans lokala mandat, omfattar allt som skapar fara för liv och egendom. Strängarna på lyran är [under utarbetande]:

Tjänst Polisens länk Saltsjö-Duvnäs lokal länk
Råd och tips mot stöld och inbrott
Gratis rådgivning kameraövervakning/IT
Stöldmärkningspenna till utlåning
Märk-DNA
ANMÄLDA BROTT rapportering
Informationsutväxling närområden
Bli polisvolontär – du som vill ge tillbaka