Referat från mötet 26 sept 2017 med Nackapolisen

Av Brian Kylén (långtext med sammanfattning i punktform av Skogalunds grannsamverkare Nils Bremberg och Boo Jonson)

Ringparksstugan fylldes den 26 sept 2017 av ca 40 kontaktpersoner och intresserade boende, varav hälften från Duvnäs och hälften från flera andra näraliggande boendeområden på Sicklaön, Saltsjöbaden och områdena öster om Skurusundet. Avsikten var att få en första kontakt med lokalpolisen i Nacka sedan den stora omorganisationen – inom ramen för Grannsamverkan.

På plats var polisinspektör Claes Stjernström samt Nacka kommuns säkerhetssamordnare  och brottsförebyggare Jan Landström samt jag själv. Mötet var avsett att ta formen av ett arbetsmöte med fokus på vad som konkret kan göras av oss boende i samarbete med polisen.

POLISENS OMORGANISATION
Självklart kom polisens omorganisation tidigt upp. Uppgiften att det bara finns en patrull ute på natten bekräftades, men det handlar om en bil per kommun. Lokalpolisområdet omfattar tre kommuner (Nacka, Värmdö, Tyresö) och ligger under polisregion Stockholm Syd som har säte i Flemingsberg. Dit har utredningen av allvarligare brott flyttat.

Stjernström menade att omorganisationen var behövlig, och att nattbemanningen i Nacka faktiskt var lika stor förr som den är nu. Resursbristen är stort uppslagen i massmedia för närvarande, men bristen var också stor förr men inte alls lika uppmärksammad.

KONKRETA AKTIVITETER EFTERFRÅGADES
De närvarande var mycket aktiva med många frågor och personliga upplevelser av inbrott i hus och bil. En hade drabbats av tre inbrott under sista halvåret, men ”de hade inte synts i statistiken” trots att de var polisanmälda. Vad exakt som menades väckte frågande miner på podiet. Troligen har personen inte fått återkoppling på ”sin” statistik ännu, då området är nybyggt och ännu inte varit i distributionslistan.  Landström sade att han gärna ville se området i fråga för att se om det fanns något att göra i kringmiljön, för det är ovanligt att drabbas av så många inbrott på så kort tid. Något måste ha lockat tjuven.

Detta var ett exempel, och då kommer vi in på det som Grannsamverkan handlar om – och det är aktiviteter, menade Stjernström. Det är vad vi gör för att se och gör för att förebygga, som minskar tjuvens tillfälle och motiv. Landström instämde att det börjar med rätt skalskydd för dörrar och fönster, hur belysning ordnas inne och sedan ute, t.ex hur saker i trädgården står eller flyttas. Går det överhuvud taget att se in mot tomten genom nedklippt häck, eller ska tjuven få arbeta ostört med att såga upp eller krossa fönster?

Någon klagade på att i dennes område hade ny gatubelysning installerats men resulterat i att gatan blivit mycket mörkare än förut. Andra på mötet från andra områden menade att det blivit bättre sedan senaste byte. Det finns från kommunens sida säkert standards som man följer med de nya LED-ljusen som installeras sedan något år. Om det växt igen runt en belysning framhöll jag att det kan anmälas till gatukontoret på nätet. Erfarenheten är att det skickas ut en kranbil som rensar trädkronor ganska snabbt. Inom någon vecka oftast.

Statistikrapporteringen från Nackapolisen till Grannsamverkan via mig har under de sista tre åren fungerat mycket bra och faktiskt bättre efter polisreformen, men för de basområden jag hanterar går det inte att se den plötsliga ökning som uppmärksammats i lokaltidningarna för Nacka kommun som helhet.

Statistiken för dessa basområden delgavs mötet och den går entydigt nedåt på årsbasis (2016 jämfört med 2015). Problemet är att för kortare perioder kan det variera kraftigt. Det är svårt att ha uppfattning om brotten ökat eller minskat på halvårs- eller kvartalsbasis. T.ex. hade Duvnäs inga inbrott på sommaren 2016 och få 2015, men just gången semesterperiod (2017) var det plötsligt åtta stycken.

Att brottsfrekvens och olika inbrottssätt varierar angavs bero på att sammansättning av gärningsmän jämfört med 10-15 år sedan ändrats radikalt. Då var det mest lokala brottslingar med drogmissbruk som stod för relativt klumpigt utförda inbrott och bilstölder. Idag utgör denna kategori enligt Stjernström bara en tredjedel. Till exempel ser man allt färre ungdomar (som ännu inte växt ihop sin hjärna) som super och drogar, därför att det nya häftiga är att hävda sig i dataspel – och då måste man vara spik nykter för att vinna. Efter 25-årsåldern upphör brottsbenägenheten abrupt, som tur är!

En tredjedel av de som begår inbrott idag är vad vi kan kalla inhemska proffs, och den sista tredjedelen utifrån kommande professionella ligor. Dessa båda typer betar av områden och drar vidare. Särskilt de utländska ligorna rör sig över hela landskap och mellan länder. Därför blir inbrottsstatistiken allt mindre trendmässigt stabil – mer hackig, helt enkelt. Därför behövs en rikstäckande myndighet med samlade resurser underrättelsemässigt, som även kan slå i (exempelvis) bulgariska och andra länders bilregister på stående fot. Den förmågan har ökat idag och därför bör du som ser misstänkta bilar anteckna även utländska nummer och land om det går!

BEMANNINGEN PÅ KRITISERADE 114 14 TIPSTELEFON
Ytterligare en stor förbättring i år är att när vi i allmänheten ringer för att lämna tips har bemanningen på tel 114 14 ökats kraftigt i alla polisregioner. Idag har bara region Stockholm 400 personer som svarar (kollas – var det så många?). Kommer något tips in som gäller Nacka får Stjernström det på sitt bord och har kontakt med mig för distribution av eventuella varningar. Ett av tipsen som kommit den vägen direktrapporterades av den drabbade till mig dagen innan mötet. Jag läste upp det på mötet som typexempel på en ”händelse” och den rapporten ligger nu på hemsidan. Ett annat som kommit via Stjernström till mig ser du också i artikel här bredvid.

MÄRKNING
Bilbrotten (tillgrepp av krockkuddar och rattar) var mycket omfattande i Duvnäs under 2015 och 2016, men det hade sin förklaring i internationella exportsanktioner mot Ryssland. Där uppstod stor brist på reservdelar som inte fick importeras från Tyskland och det drabbade BMW-ägare särskilt hos oss. Idag DNA-märks dessa delar från fabrik, bl. a. efter informationsinsatser till bilförsäljare och generalagenter från Nackapolisen, och till del kan det tillskrivas att dessa brott nästa upphört. Sanktionerna mot Ryssland ligger kvar men brottsligheten kanske har dragit vidare till andra områden i väst.

En kvinna på mötet tog upp egen DNA-märkning av hus och hem.  Metoden har visat sig vara effektiv, men endast om ett helt område går ihop massivt och om majoriteten verkligen märker upp sina saker.

Stjernström (och jag som polisvolontär) har varit med i ett projekt för spridning av DNA-märksatser för utvärdering av brottsförebyggande effekt i ett område i Tyresö (Fornudden/Persudden som i viss mån liknar Duvnäs). Problemet är att utdelningen var gratis i utvärderingsprojektet men när folk själva ska betala blir det för få som faktiskt köper eller fullföljer genom att märka upp egendom på ett systematiskt sätt. Själva avsikten med tekniken är ju  att tjuvar ska märka att här är ett område som inte är värt att gå in i pga. DNA-teknik.

Om täckningen är stor kommer de inhemska proffsen att upptäcka det snabbt och rata området helt. Men de utländska kanske inte bryr sig – mest intressant är pengar och guld och dessa DNA-märker folk förstås normalt inte alls.

Gentemot lokala missbrukare som transporterar tjuvgods på natten i (för gamla) bilar fungerar DNA-tekniken dock utmärkt. De har inte nödvändiga UV-ficklampor och avslöjas faktiskt direkt vid trafikkontroller nattetid. Alla polispatruller har idag potenta UV-lampor med i polisbilen och använder dem på nattskiftet. Tjuvgods som är märkt lyser då kraftigt upp direkt.

Slå upp DNA-märkning på nätet och tag kontakt med de tre eller fyra kommersiella leverantörer som finns om du är intresserad. Annars har jag en gammaldags hederlig Clas Ohlson märkpenna att låna ut. Den är ledig och märkning har också visat sig ge effekt när tjuvgömmor t.ex. i Nordnorge avslöjats innehålla gods från basområden i Nacka.

DET ULTIMATA SKALSKYDDET
En person från Storängen som jobbar i låsbranschen (på rätt sida, tillade han) hade hört om folk som blivit av med vapenskåp som innehållit vapen för hundratusentals kronor – men glömt låsa fast dem. Kassaskåp och vapenskåp kostar en 15-25 000 kr men utgör det yttersta (läs: innersta) skalskyddet med kvalificerad skyddsfunktion. Förutsatt att man följer bruksanvisningen och förankrar det i golvet. Då tar då för lång tid att få loss skåpet och bära ut det. Tänk på att kassaskåp i vissa modeller även skyddar väl mot utvecklad villabrand.

ÖVERVAKNINGSKAMERA
Kameror togs upp av en person, men han lät förstå att han uppfattat att ämnet i vårt land fortfarande är känsligt. Jag upplyste om att polisen faktiskt direkt tagit kontakt med mig för att samla in privata övervakningsbilder i samband med ett tidigare inbrott, från vilket tjuven sprungit ner mot Duvnäsviken över många tomter. Förfrågan gav den gången inte resultat, men i andra fall av misstänkta intrång på tomter har filmer från Duvnäs lämnats till Polisen. Nyckel till laglighet är att inte rikta kameran direkt mot annans hus eller allmän plats. Kameror rätt placerade, med rätt belysning och som inte kan slås ut lätt, avslöjar tjuvens kläder, skor och rörelsemönster och är viktiga i varje brottsutredning tillsammans med fingeravtryck.

A-LARM OCH B-LARM
Larm struntar tjuven i nuförtiden – denne är ändå ute ur huset fem minuter senare, enligt Stjernström. Eller tar stegen till olarmad övervåning där sovrummet med guld och smycken oftast ligger. Då är belysning av baksidan och låst stege bra åtgärder.

För kategorin företagare som hanterar värdefulla varor är verkligheten betydligt tuffare, kunde en deltagare berätta. Det förekommer att proffsbrottslingar åker hem och hämtar företagare för att plocka ut varor under tvång. I de fallen är överfallslarm och genomtänkta säkerhetsrutiner mycket viktiga.

Vi boende som ser brott med våra ögon, t.ex vid promenader (med eller utan hund) eller där vi är hemma och det plötsligt lyser upp hos grannen, kan slå larm via 112. Vi talade inte på mötet om begreppen A-larm och andra larm men följande kan vara bra att känna till:

Får polisen s.k. A-larm (dit räknas larm via 112 om pågående brott), kommer resurser inom 5-7 minuter i de allra flesta fall. Samtidigt kallas hundpatrull och helikopter upp.bDetta berättade Stjernström på mötet. Och det har vi erfarenhet av vid minst ett par tillfällen här i Duvnäs under senaste 5-årsperiod.  Haken är bara att någon ska ha sett något som räknas som A-larm. Det är där vi boende själva är bästa dräng, om nu inte allt är dränkt i frodig grönska.

Stjernström gjorde jämförelsen med hur det ser ut i  många villasamhällen i USA. Där finns extremt lite beväxning framför husen eller mellan dem för att grannar ska kunna se om någon ger sig på ett hus.

Vissa, som har råd, håller med egen säkerhetstjänst och kan då låta häckarna och murarna växa höga. Vi andra dödliga gör bäst i att klippa ner och rensa ur så att grannarna kan vara till någon nytta, för vid A-larm händer det alltså saker från polisens sida. Kom ihåg att ett utlöst villalarm utan ytterligare kvitterande observation bara att räkna som ett B-larm. Det åker inte polisen på idag.

Vi fick på mötet höra att väktare inte åker särskilt fort på s.k. ”larm med åtgärd”. Skulle de komma lika fort som polisen skulle tjänsten kosta mycket mer, men kunder har knepigt nog då visat sig ha lägre betalningsvilja. Väktarbolag är bra på att säkra huset från frysning och annat vid lång bortavaro, särskilt vintertid. Men väktarna har alltså ekonomiska skäl att komma först 20-50 minuter efter larm. Då är tjuven långt borta [och man vågar dessutom gå in utan fara].

Kvarstår att Grannsamverkans alla vänner kan skaffa polishjälp på plats snabbast – bara det funnits möjlighet att larma om pågående brottsförsök (tänk på att det är brottsligt falskdeklarera i detta avseende! Precis som falska varningar i sjöräddningsradion!).

Dessförinnan är det till stor hjälp om tillfälle och motivation hos tjuven kan minskas i boendeområdet. Det är ’aktivitet’ och ’synliggörande’ som vi tog med oss som grannsamverkanskvällen lösenord.

SOCIALA MEDIER OCH NÄTET
På slutet kom vi in på nätet. När du reser bort, tala inte om det via dina social medier. Du vet inte vem det sprids vidare till och du vet inte vilken information eller vilken slags kommentarer som tillkommer på vägen. Av samma orsak kommer Grannsamverkans varningar inte att spridas via sådana medier.

Även identitetsstölder avhandlades. Jag påminde om Skatteverkets adressändringstjänst där man nu kan lägga in spärr mot adressändring i folkbokföringen genom BankID.

Vidare är det bäst att ganska ofta kolla att man fortfarande äger sin fastighet genom att gå in på Min Fastighet på Lantmäteriet, och dessutom skriva till Lantmäteriet att man inte tänker sälja huset. Om köpekontrakt dyker upp hos myndigheten, är det bra att ha begärt skriftligt långt innan, att omedelbart bli underrättad. Sådana brev kommer på sikt att pressa Lantmäteriet att införa en spärr liknande Skatteverkets. Vi fastighetsägare vill förstås att vår bostad inte ska kunna överlåtas utan att vi har låst upp den möjligheten, t.ex. med BankID.

Slutligen bör man begära samma sak betr. ev. bolag man äger hos Bolagsverket, som då skickar en bekräftelse på att man ska bli underrättad innan ägande övergår till annan (bolagskapning förhindras).

AVSLUTNING
Frågorna och diskussionerna fortsatta att vara livaktiga fram till halv nio trots planen att sluta vid åttatiden. Så vi får utgå från att de som kom var nöjda med mötet.

SAMMANFATTNING I PUNKTFORM FRÅN SKOGALUNDS GRANNSAMVERKARE

Minnesanteckningar från ett grannsamverkansmöte med Polisen den 26 september 2017

För att skydda sig mot brottslighet summerar vi de viktigaste förslagen till åtgärder:

 • Ett bra skalskydd, d v s moderna bra lås på ytterdörrar och fönster Gäller även garage och förråd.
 • Lampor tända inne när det börjar skymma så att inte huset ser tomt ut. Gärna även radion eller TV:n igång.
 • Ytterbelysning med skymningsrelä och värmekänslig rörelsedetektor är bra, gärna även på husets baksida.
 • Undvik insynsskydd kring huset. Häckar och stora buskage gör det enklare för tjuven att jobba ostört.
 • Ha aktiviteter igång i området. När man kommer hem från jobbet eller annat, ställ in matkassarna i huset och ta en promenad runt kvarteret. Stanna till och fråga obekanta om man kan hjälpa till. Ge följdfrågor. Tjuvar vill inte bli sedda. Ta gärna bilder på oönskade typer och deras bilar. Bra att få med reg.nr, biltyp och färg. Om man känner sig för trött för att promenera efter jobbet kan man ta bilen och köra runt lite.
 • När det är hantverkare i området kan det komma tjuvar i jobbarkläder med kanske omärkta skåpbilar.
 • Förvara aldrig guld, smycken, plånbok och smärre elektronik i sovrummet, badrummet eller hallen.
 • Svenska pass har blivit synnerligen stöldbegärliga för de har höga priser på svarta marknaden.
 • Värdeskåp ska man inte kunna bära med sig, de ska förankras i golvet.
 • Moderna bilar är svåra att stjäla utan nyckel. Förvara inte bilnycklar m m i hallen eller synligt från fönster. Det blir allt vanligare med elektroniska bilnycklar. Med sådan nyckel i fickan kan man på avstånd öppna bilen och se vilken bil som markerar med ljus. Sedan är det bara att köra iväg.
 • Extra stöldbegärliga bilar kan tjuvar med viss elektronisk utrustning ändå stjäla. De kan komma åt nyckelns koder på avstånd. Tester har visat att om man lägger nyckeln på en aluminiumfolie och viker folien över så är nyckeln skyddad mot pirater. Att lägga nyckeln i en vanlig plåtburk räcker inte – det är aluminium som skyddar.
 • Ha inga åtkomliga stegar olåsta.
 • Om du hör ljudet av krossat fönster – reagera snabbt och kolla. Den som just kastat in stenen genom fönstret ställer sig först i skymundan för att se om det upptäckts.
 • För att lämna tips till Polisen om misstänkt brottslighet ring 114 14.
 • Vid pågående brott ring 112. Polisen säger sig vara på plats inom 7 minuter vid akut larm, betydligt snabbare än bevakningsföretag.

NB 2017-09-28

              Grannsamverkan mot brott

Boo Jonson                                                Nils Bremberg
Hammarénsvägen 47                                  Klyvareplan 1
08-716 24 35                                              08-716 40 74
070-648 47 11                                            070-518 55 85
Boo@jonases.se                                         nb-teknik@telia.com

 


Brian Kylén, samordnare Grannsamverkan