Två direktrapporterade händelser har inkommit:

1. SKADEGÖRELSE AV POSTLÅDA GAMLA ALLÉN (DUVNÄS)

Natten till söndagen den 22 mars vid kl 01.00 på natten sparkade tre ungdomar i åldern 17-21 år ner vår postlåda och avvek sedan mot Ektorp. Detta iakttogs av våra grannar. En av de tre återvände sedan och gick på Gamla Allen mot tennisplanerna.

Eftersom grannen sett ynglingarna är det sannolikt att i vart fall någon av dem kommer att kännas igen, givet att någon av dem bor i Saltsjö-Duvnäs.

Vi undrar därför ödmjukast om föräldrar i området, som vet med sig att de haft någon ungdom som kommit hem sent natten till i söndag, måhända kan fråga vederbörande.

Avsikten är så klart inte att misstänkliggöra alla ungdomar i området utan snarare att slippa betunga polisen med detta bagatellartade brott – i dessa tider då vi alla har annat viktigare att tänka på.
//Postlådeägaren (kontakt förmedlas av Grannsamverkan)

 

2. STÖLD AV KOPPARKITTLAR I LÄNNERSTA/TOLLARE (EKNÄS)

Vill göra en anmälan om stöld av stora kopparkittlar från trädgårdar de senaste 2 veckorna i Lännersta och Tollareområdet. Detta har framkommit i bland annat  facebook-gruppen ”Boo Grannsamverkan” och att jag själv har blivit drabbad.