Tack för allt styrelsen gör för oss i Duvnäs. Något som verkligen uppskattas.

Hans och Barbro Glaumann