Valberedningen 2019/20 består av:

Funktion Namn Invald år
Sammankallande Björn Varnestig 2015-
Ledamot Marie Eneqvist 2018-
Ledamot Louise Sävström 2019-
Ledamot Anna Wirsén 2019-
Ledamot Torbjörn Rusck 2013-