Helgmålsringning (dag före helgdag)
Klockan ringdes kl 18:00-18:03 av:
ADRESS DATUM OMRÅDE
Älgvägen 12 24 september Långsjö Äng
Klockan kommer  att ringas kl 18:00-18:03 av:
ADRESS DATUM OMRÅDE
?? [gatunr anges efter ringningen] 1 oktober

Anmäl ringning enligt nedan så snart du har erhållit Ringarbok och nyckel från föregående ringare!

ANMÄL RINGNING: Skicka mejl till ringa@saltsjo-duvnas.se med uppgift om namn och gatuadress samt datum när ringning kommer att ske. Du kan bara anmäla ringning om du har Ringarboken med nyckel – stapeln måste låsas upp för att kunna ringa.

KVITTERA RINGNING: Skicka mejl till ringa@saltsjo-duvnas.se när du har ringt och lämnat boken vidare. Ange när du ringde och till vem boken lämnats. Klart! Och därmed är Ringarboken spårad och vi kan rapportera var den befinner sig och vet vart den är på väg! För det ska ju ringas enligt vår tradition – och det har det gjorts sedan 1950!

Ringarbokens vol. 1 inleddes i och med den första ringningen i nya klockstapeln på nyårsaftonen 1950.

Den 1 jan. 2007 påbörjades vol. 5 av Ringarboken av familjen Öhman i samband med 100-årsfirandet av Saltsjö-Dufnäs:s tillblivelse som villastad.

Den 1 oktober 2016 påbörjades vol. 6 av Ringarboken av Lars Hansson på Gamla Allén 21. Denna bok kom i ett nytt mindre format men med en ny större låda att förvara Bok och Nyckel i. Lådan var mycket större för att inte råka bli liggande – den ska ju cirkulera runt i vår by! Den som ringde efter nyårstalet på Nyårsafton 2020 är välkommen att skriva in sig som sista ringare i vol.6 – kontakta Ringarspåraren!

Den 2 januari 2021 påbörjades vol. 7 av Ringarboken av familjen Jönsson-Fredriksson på Bergvägen 14. Klockstapeln renoverades under påskhelgerna samma vår. Ringningarna kom igång igen 17 april 2021.

FRIVILLIG RINGARE (om ringare skulle saknas): Skicka mejl till samma adress som vid anmälning av ringning och uppge att du ställer dig på kö för att ringa. SDF:s webbredaktör tar emot mejlet och sätter upp dig på listan här nedan. Kom ihåg att du inte kan ringa förrän du faktiskt har fått Ringarbok och nyckel till klockstapeln i din hand.

ADRESS OMRÅDE DATUMPREFERENS
 

SAMSUNG DIGITAL CAMERA


Ringarspåret

2022

Ringarspåret under 2022

Stationsberget: Stationsbacken 13 (Nyårsdagen)

Fågelberget: Fasanv. 2 >> 1  >> Duvnäsv. 17 (22 jan)

Surbrunnsdamm: Hägerv. 3 >> 5

Lugnet: Backstuguv. 2B >> 3A (2 ggr: 19 och 26 febr)

Patron: Patrons v. 6 >> 2 (2 ggr: 12 & 19 mars)

Grytet: Vargv. 36

Morningside: Villa Morningside (2 och 9 april)

Täcka Udden: Strandprom. 91 (Påskafton)

Surbrunnsdamm: Backstuguv. 15

Täcka Udden: Kristinav. 25  ( Valborgsmässoafton)

Kullen: Ekorrv. 12 ( 2 ggr: 7 och 14 maj) >> 8 >> 10 (Kristi himmelfärdsdag) >> 2 (2 ggr)

Stationsberget:  Saltsjöbadsv. 55 (Pingstdagen) >> 61

Grytet: Vargv. 25

Stationsberget: Ringning uteblev på Midsommar – men Bergbacken 9 >> Bergv. 22 >> Bergv. 25

Fågelsången: J.Dubbes v. 16 (23 juli)

Måssgärdet: Grävlingsb. 2 >> Fågelsångsv. 16 (6 aug)

Fågelsången: Johan Häggs väg 5 >> 1 >> Jakob Dubbes v. 7  (27 aug)

Backen: Duvnäsv. 58

Måssgärdet: Reginav. 38 (10 och 17 sept)

Långsjö Äng: Älgvägen 12

2021

Ringarspåret under 2021

Stationsberget: Bergv. 14 (2/1 + 9/1)

Långsjö Äng: Illerv. 12

Kullen: Bäverv. 23 (23/1)

Surbrunnsdamm: Jägarstigen 13

Stationsberget: Bergv. 19

Långsjö Äng: Älgv. 11 >> 7 >> 9 (27/2) >> Vesslev. 7 >> Sobelv. 14 (13/3)

Duvnäs Gård: Strandprom. 14

Sågtorp: Saltsjöbadsv. 71

Långsjö Äng: Sobelv. 6 (17/4 efter stapelrenoveringen veckan efter Påsk)

Igelboda: Vargv. 4 (24/4 + Valborgsmässoafton)

Långsjö Strand: Värmdöv. 236 B (8/5 + 15/5)

Grytet: Vargv. 16 >> 20 >> 19

Kullen: Duvnäsv. 12 (12/6)

Lillskogen: Ejderv. 16 >> 15 (Midsommarafton 25 /6)

Långsjö Äng: Sobelvägen 18

Tvättpelaren: Reginav. 26

Stationsberget: Saltsjöbadsv. 32

Backen: Logbacken 9

Grytet: Vargv. 17 (31/7) >> 18 >> 14

Långsjö Äng: Sobelv. 10 >> Älgv. 3 (28/8)

Duvnäs Udde: Duvnäs Udde 11

Måssgärdet: Reginav. 38

Långsjö Äng: Sobelv. 12 (18/9)

Kullen: Duvnäsv. 14 (25/9)

Tvättpelaren: Reginav.  31 >> 27  >> 29 (16/10)

Patron: Fogdev. 3 >> 1

Duvnäsberget: Rättarb. 7 (5/11 Allh.afton) >> Saltängsv. 2 (2 ggr i rad) >> Rättarb. 3

Backen: Logbacken 5

Fågelberget: Duvnäsv. 3 (11/12)

Patron: Patrons v. 9

Grytet: Vargv. 29 (Juldagen)

Stationsberget: Stationsbacken 13 (inringning nya året)

2020

Ringarspåret under 2020

Backen: Lagårdsv. 10

Lillskogen: Hägerv. 16 (11/1)

Långsjö Äng: Mårdv. 5

Stationsberget: Bergv. 13

Patron: Fogdev. 3

Sågtorp: Saltsjöbadsv. 75

Backen: Reginav. 49 (15/2)

Surbrunnsdamm: Jägarst. 11

Täcka Udden: Strandprom. 83 (skottdagen) >> 91

Duvnäsberget: Rättarb. 7 >> Fogdev. 1

Långsjö Äng: Älgv. 2  >> 5  >> 3 (Skärtorsd)

Duvnäs Udde: Duvnäs Udde 11

Lillskogen: Ejderv. 19 >> 18

Ekhyddan: Fiskarbacken 10 (9/5 & 16/5) >> 12

Nedre Duvnäs: Kristinav. 1

Duvnäs Udde: Duvnäs Udde 27

Nedre Duvnäs: Herrgårdsv. 2 (Nationaldagen 6/6) >> Herrgårdsv. 3

Duvnäs Gård: Strandprom. 55 (2 ggr: Midsommardagen & 27/6)

Igelboda: Vargv. 7 (2 ggr: 15/8 & 22/8)

Stationsberget: Saltsjöbadsv. 32 >> 26 >> 28 >> 32

Sågtorp: Saltsjöbadsv. 75 (26/9)

Stationsberget: Saltsjöbadsv. 24 >> 59 >> 57 >> 61 >> Bergv. 20 (Alla helgons dag) >> Bergbacken 12 >> 9 >> 8

Måssgärdet: Bergbacken 6 >> 4

Stationsberget: Mårdgränd 4 >> 6 >> Bergvägen 17 (Julafton)

2019

Ringarspåret under 2019

Patron: Saltängsv. 21 >> 17

Långsjöstrand: Rådjursv. 8

Igelboda: Ekorrv. 28 >> 26 (2 febr) >> Vargv. 6

Stationsberget: Saltsjöbadsv. 24

Fågelberget: Fasanv. 9

Stationsberget: Saltsjöbadsv. 24

Fågelberget: Fasanv. 12 >> 19 (16 mars)

Täcka Udden: Kristinav. 25

Patron: Patrons v. 1 B (30 mars) >> 5 A >> 3 >> 10 (Påskafton)

Grytet: Vargv. 29 >> 18 >> 25 >> 31 (18 maj)

Fågelberget: Tjäderv. 15 (25 maj samt 1 och 8 juni)

Måssgärdet: Reginav. 37

Stationsberget: Bergv. 14 (22 juni)

Måssgärdet: Reginav. 39 >> 33C (x2: 6 +13 juli) >> 33B>> 58

Backen: Hjortstigen 2 (10 aug)

Grytet: Vargv. 29 (17 aug)

Ekhyddan: Fiskarbacken 5 (x2: 24+31 aug)

Duvnäsberget: Rättarb. 24

Långsjö Äng: Illerv. 12 >> 10 >> Mårdv. 11 (28 sept)

Tvättpelaren: Reginav. 18

Patron: Patrons v. 5B (12 okt)

Duvnäs Gård: Strandsprom. 53 >> 27 >> (ringn. Allhelgona uteblev) >> 37

Duvnäsberget: Rättarb. 22

Igelboda: Bäverv. 7 >> Ekorrv. 27 >> 29  >> 28 (14 dec)

Kullen: Bäverv. 21 (28/12)

2018

Ringarspåret under 2018

Grytet: Vargv. 36 (Trettondagsafton)

Duvnäs Gård: Strandprom. 25 F >> 25 E >> 25 D >> 25 C (3/2)

Nedre Duvnäs: Herrgårdsv. 5 (17/2)

Backen: Ringparken 5 (24/2)

Duvnäs Gård: Strandprom. 4 (10/3) >> 8 A (17/3)

Stationsberget: Stationsbacken 6A (24/3) >> Saltsjöbadsv. 65B (Skärstorsdagen)

Backen: Sjöbacken 2 >> 1 >> 2 >> 4 >> 2 >> Logbacken 3 >> 5 (Pingstafton) >> 7 >> 9 >> 8 >> G:a Allén 21 >> Lagårdsv. 7 (x 2: Midsommardagen+30/6) >> G:a Allén 21

Duvnäsberget: Saltängsv. 2 (x 2: 14 & 21/7) >> Rättarbacken 7

Patron: Patrons v. 1 B (4/8)

Duvnäsberget: Rättarb. 20 >> Kristinav. 11

Ekhyddan: Kristinav. 22

Täcka Udden: Måsungev. 12 (1/9)

Surbrunnsdamm: Skogvaktarv. 12 >> 9

Lillskogen: Ejdervägen 35

Patron: Saltängsv. 19 (27/9)

Tvättpelaren: Reginav. 4 >> 9A >> 6 (20/10) >> 9B >> 7B(2/11)

Patron: Fogdev. 8 >> 4 (17/11)

Långsjö Äng: Mårdv. 5 >> 3 >> 4 >> 6 >> 8 >>

Lillskogen: Gamla Allén 1 (29/12 samt inringning och tal Nyåret)

2017

Ringarspåret under 2017

Patron: Saltängsv. 15

Långsjö Äng: Illerv. 8

Måssgärdet: Mårdv. 16

Långsjö Strand: Värmdöv. 224

Lugnet: Backstuguv. 2 B

Måssgärdet: Reginav. 50 >> 37

Tvättpelaren: Reginav. 31

Surbrunnsdamm: Skogvaktarv. 3

Lugnet: Duvnäsv. 33

Surbrunnsdamm: Backstuguv. 12

Måssgärdet: Reginav. 43

Surbunnsdamm: Gamla Allén 8

Täcka Udden: Måsungev. 8 >> Kristinav. 23 (Skärtorsdag 13/4)

Duvnäsberget: Rättarb. 18

Fågelberget: Fasanv. 5 >> 4 >> Tjäderv. 19 >> Hägerv. 17 (20/5 &  Kristi Himmelsf. afton 24/5)

Lillskogen: G:a Allén 3 (27/5)

Fågelsången: Jakob Dubbes v. 3 >> 14 (10/6) >> 7 >> Johan Häggs v. 1 (midsommardagen)

Igelboda: Vargv. 7 (1/7)

Stationsberget: Bergv. 14 >> 13 >>17 >> Bergbacken 4 (29/7) >> Mårdgränd 4

Fågelberget: Örnv. 14

Ekhyddan: Fiskarbacken 12 (19 aug)

Duvnäs Gård: Strandprom. 10

Ekhyddan: Strandprom. 67 >> Fiskarb. 8 (9 sept)

Backen: Ringparken 5 Grytet: Älgv. 17

Fågelsången: Bergv. 2

Lugnet: Backstuguv. 3A

Täcka Udden: Måsungev. 16

Ekhyddan: Fiskarb. 3 (21 okt)

Patron: Patrons v. 19 >> 10 

Stationsberget: Stationsbacken 13

Måssgärdet: Bergbacken 1 (18 nov) [25 nov: okänd]

Backen: Lagårdsv. 10

Patron: Hägerv. 34 (9 dec) >> Saltängsv. 17 >> 16 (23 dec)

Grytet: Vargv. 14 (30 dec)