Helgmålsringning (dag före helgdag)
Klockan ringdes kl 18:00-18:03 av:
ADRESS  DATUM OMRÅDE
Saltsjöbadsv. 61 24 okt Stationsberget
Klockan kommer att ringas kl 18:00-18:03 av
ADRESS DATUM OMRÅDE
Bergvägen [gatunr meddelas senare] 31 okt Stationsberget

Anmäl ringning enligt nedan så snart du har erhållit Ringarbok och nyckel från föregående ringare!

ANMÄL RINGNING: Skicka mejl till ringa@saltsjo-duvnas.se med uppgift om namn och gatuadress samt datum när ringning kommer att ske. Du kan bara anmäla ringning om du har Ringarboken med nyckel – stapeln måste låsas upp för att kunna ringa.

KVITTERA RINGNING: Skicka mejl till ringa@saltsjo-duvnas.se när du har ringt och lämnat boken vidare. Ange när du ringde och till vem boken lämnats. Klart! Och därmed är Ringarboken spårad och vi kan rapportera var den befinner sig och vet vart den är på väg! För det ska ju ringas enligt vår tradition – och det har det gjorts sedan 1950!

Den 1 oktober 2016 påbörjades vol. 6 av Ringarboken av Lars Hansson på Gamla Allén 21. Förra boken (vol. 5) påbörjades 1 jan. 2007 av familjen Öhman i samband med 100-årsfirandet av Saltsjö-Dufnäs:s tillblivelse som villastad. Vol. 7 ligger och väntar på att tas i bruk under hösten 2020 – finns hos Ringarspåraren.

FRIVILLIG RINGARE (om ringare skulle saknas): Skicka mejl till samma adress som vid anmälning av ringning och uppge att du ställer dig på kö för att ringa. SDF:s webbredaktör tar emot mejlet och sätter upp dig på listan här nedan. Kom ihåg att du inte kan ringa förrän du faktiskt har fått Ringarbok och nyckel till klockstapeln i din hand.

ADRESS OMRÅDE DATUMPREFERENS
 

SAMSUNG DIGITAL CAMERA


Ringarspåret

2020

Ringarspåret under 2020

Backen: Lagårdsv. 10

Lillskogen: Hägerv. 16 (11/1)

Långsjö Äng: Mårdv. 5

Stationsberget: Bergv. 13

Patron: Fogdev. 3

Sågtorp: Saltsjöbadsv. 75

Backen: Reginav. 49 (15/2)

Surbrunnsdamm: Jägarst. 11

Täcka Udden: Strandprom. 83 (skottdagen) >> 91

Duvnäsberget: Rättarb. 7 >> Fogdev. 1

Långsjö Äng: Älgv. 2  >> 5  >> 3 (Skärtorsd)

Duvnäs Udde: Duvnäs Udde 11

Lillskogen: Ejderv. 19 >> 18

Ekhyddan: Fiskarbacken 10 (9/5 & 16/5) >> 12

Nedre Duvnäs: Kristinav. 1

Duvnäs Udde: Duvnäs Udde 27

Nedre Duvnäs: Herrgårdsv. 2 (Nationaldagen 6/6) >> Herrgårdsv. 3

Duvnäs Gård: Strandprom. 55 (2 ggr: Midsommardagen & 27/6)

Igelboda: Vargv. 7 (2 ggr: 15/8 & 22/8)

Stationsberget: Saltsjöbadsv. 32 >> 26 >> 28 >> 32

Sågtorp: Saltsjöbadsv. 75 (26/9)

Stationsberget: Saltsjöbadsv. 24 >> 59 >> 57 >> 61

 

2019

Ringarspåret under 2019

Patron: Saltängsv. 21 >> 17

Långsjöstrand: Rådjursv. 8

Igelboda: Ekorrv. 28 >> 26 (2 febr) >> Vargv. 6

Stationsberget: Saltsjöbadsv. 24

Fågelberget: Fasanv. 9

Stationsberget: Saltsjöbadsv. 24

Fågelberget: Fasanv. 12 >> 19 (16 mars)

Täcka Udden: Kristinav. 25

Patron: Patrons v. 1 B (30 mars) >> 5 A >> 3 >> 10 (Påskafton)

Grytet: Vargv. 29 >> 18 >> 25 >> 31 (18 maj)

Fågelberget: Tjäderv. 15 (25 maj samt 1 och 8 juni)

Måssgärdet: Reginav. 37

Stationsberget: Bergv. 14 (22 juni)

Måssgärdet: Reginav. 39 >> 33C (x2: 6 +13 juli) >> 33B>> 58

Backen: Hjortstigen 2 (10 aug)

Grytet: Vargv. 29 (17 aug)

Ekhyddan: Fiskarbacken 5 (x2: 24+31 aug)

Duvnäsberget: Rättarb. 24

Långsjö Äng: Illerv. 12 >> 10 >> Mårdv. 11 (28 sept)

Tvättpelaren: Reginav. 18

Patron: Patrons v. 5B (12 okt)

Duvnäs Gård: Strandsprom. 53 >> 27 >> (ringn. Allhelgona uteblev) >> 37

Duvnäsberget: Rättarb. 22

Igelboda: Bäverv. 7 >> Ekorrv. 27 >> 29  >> 28 (14 dec)

Kullen: Bäverv. 21 (28/12)

2018

Ringarspåret under 2018

Grytet: Vargv. 36 (Trettondagsafton)

Duvnäs Gård: Strandprom. 25 F >> 25 E >> 25 D >> 25 C (3/2)

Nedre Duvnäs: Herrgårdsv. 5 (17/2)

Backen: Ringparken 5 (24/2)

Duvnäs Gård: Strandprom. 4 (10/3) >> 8 A (17/3)

Stationsberget: Stationsbacken 6A (24/3) >> Saltsjöbadsv. 65B (Skärstorsdagen)

Backen: Sjöbacken 2 >> 1 >> 2 >> 4 >> 2 >> Logbacken 3 >> 5 (Pingstafton) >> 7 >> 9 >> 8 >> G:a Allén 21 >> Lagårdsv. 7 (x 2: Midsommardagen+30/6) >> G:a Allén 21

Duvnäsberget: Saltängsv. 2 (x 2: 14 & 21/7) >> Rättarbacken 7

Patron: Patrons v. 1 B (4/8)

Duvnäsberget: Rättarb. 20 >> Kristinav. 11

Ekhyddan: Kristinav. 22

Täcka Udden: Måsungev. 12 (1/9)

Surbrunnsdamm: Skogvaktarv. 12 >> 9

Lillskogen: Ejdervägen 35

Patron: Saltängsv. 19 (27/9)

Tvättpelaren: Reginav. 4 >> 9A >> 6 (20/10) >> 9B >> 7B(2/11)

Patron: Fogdev. 8 >> 4 (17/11)

Långsjö Äng: Mårdv. 5 >> 3 >> 4 >> 6 >> 8 >>

Lillskogen: Gamla Allén 1 (29/12 samt inringning och tal Nyåret)

2017

Ringarspåret under 2017

Patron: Saltängsv. 15

Långsjö Äng: Illerv. 8

Måssgärdet: Mårdv. 16

Långsjö Strand: Värmdöv. 224

Lugnet: Backstuguv. 2 B

Måssgärdet: Reginav. 50 >> 37

Tvättpelaren: Reginav. 31

Surbrunnsdamm: Skogvaktarv. 3

Lugnet: Duvnäsv. 33

Surbrunnsdamm: Backstuguv. 12

Måssgärdet: Reginav. 43

Surbunnsdamm: Gamla Allén 8

Täcka Udden: Måsungev. 8 >> Kristinav. 23 (Skärtorsdag 13/4)

Duvnäsberget: Rättarb. 18

Fågelberget: Fasanv. 5 >> 4 >> Tjäderv. 19 >> Hägerv. 17 (20/5 &  Kristi Himmelsf. afton 24/5)

Lillskogen: G:a Allén 3 (27/5)

Fågelsången: Jakob Dubbes v. 3 >> 14 (10/6) >> 7 >> Johan Häggs v. 1 (midsommardagen)

Igelboda: Vargv. 7 (1/7)

Stationsberget: Bergv. 14 >> 13 >>17 >> Bergbacken 4 (29/7) >> Mårdgränd 4

Fågelberget: Örnv. 14

Ekhyddan: Fiskarbacken 12 (19 aug)

Duvnäs Gård: Strandprom. 10

Ekhyddan: Strandprom. 67 >> Fiskarb. 8 (9 sept)

Backen: Ringparken 5 Grytet: Älgv. 17

Fågelsången: Bergv. 2

Lugnet: Backstuguv. 3A

Täcka Udden: Måsungev. 16

Ekhyddan: Fiskarb. 3 (21 okt)

Patron: Patrons v. 19 >> 10 

Stationsberget: Stationsbacken 13

Måssgärdet: Bergbacken 1 (18 nov) [25 nov: okänd]

Backen: Lagårdsv. 10

Patron: Hägerv. 34 (9 dec) >> Saltängsv. 17 >> 16 (23 dec)

Grytet: Vargv. 14 (30 dec)

2016

Ringarspåret under 2016

Lugnet: Duvnäsv. 35 (2 jan) Lugnet & Fågelsången: Johan Häggs v. 7 gemensamt med Duvnäsv. 35 (5 jan Trettondagsafton) Backen: Duvnäsv. 50 (9 jan) Surbrunnsdamm: Jägarstigen 3 Duvnäs Gård: Strandpromenaden 14 Patron: Fogdev. 11 (30 jan) >> 9 (i samband med barnadop) Långsjö Äng: Sobelv. 12 Duvnäs Gård: Strandprom. 12 B  >> 12 A Långsjö Äng: Sobelv. 14 (5 mars) Grytet: Vargvägen 19 >> 22  >> 20 (Skärtorsdagen 24 mars) >> Älgvägen 20 Fågelberget: Fasanv. 9 >> 7  >> 4 >> 2 >> 14 >> 3 (4 maj) >> Duvnäsv. 3 (7 maj) >> Tjäderv. 19 Långsjö Äng: Sobelv. 5 >> 4 Patron: Patrons väg 5 B >> 7 (11 juni) Igelboda: Bävervägen 9 Tvättpelaren: Reginav. 19 B >> 20 (16 & 23 & 30 juli) >> 18 Lillskogen:  G:a Allén 13 >> 15 >> 11 Surbrunnsdamm: Lagårdsv. 4 Backen: Lagårdsv. 10 Duvnäsberget: Rättarbacken 2 >> 6 Backen: Gamla Allén 21 Duvnäsberget: Rättarbacken 4 (8 okt med ny Ringarbok) Duvnäs Gård: Str.prom. 57 Duvnäs Udde: Duvnäs Udde 13 (22 okt) Lugnet: Duvnäsv. 39 Fågelsången: J. Dubbes v. 16 Tvättpelaren: Reginav. 6 >> 9A (19 nov) >> 14 >> 4 >> 7B (10 dec) >>12 Patron: Saltängsv. 19 (Julafton) >> Saltängsv. 6 (Nyårsafton vesper och kl 24:00)

2015

Ringarspåret under 2015

Område Fågelsången: Bergvägen 11 Område Stationsberget: Bergv. 13 (10/1) >> [ringn. uteblev 17/1]  >> Mårdgränd 6 (24/1) >> 4 (7/2) >> 8 (14/2) Område Grytet: Vargv. 34 Område Långsjö Äng: Sobelv. 2 Område Fågelberget: Fasanv. 3  >>  8 (14/3) Område Backen: Lagårdsv. 10 (21/3) Område Måssgärdet: Bergbacken 1 >> 2 (Påskafton 4/4 och 11/4)  >> 6 Område Igelboda: Vargv. 11 Område Långsjö Äng: Älgv. 5  (2. + 9. maj) >> Illerv. 6 >> Mårdv. 3 Område Surbrunnsdamm: Backstuguv. 15 (30/5) Område Grytet: Vargungev. 11 (Nationaldagen 6/6) Område Backen: Lagårdsv. 9 (13/5) Område Lillskogen: G:a Allén 15 (Midsommar 20/6) Sommarpaus 27/6 — 8/8 Område Lugnet: Stallv. 3 (bröllopsfölje 15/8) Område Nedre Duvnäs: Kristinav. 1 Område Duvnäs Gård: Strandpromenaden 25 G  >>  25 E  >> 25 B (12/9) >> 31 >> [ringning uteblev 26/9] >> 43 (3/10) >> 53 Område Duvnäsberget: Herdev. 3 (3 ggr, senast 31/10) Område Ekhyddan: Kristinav. 22 >> 30 >> Fiskarbacken 2 (21/11) Område Surbrunnsdamm: Backstuguv. 14 (tidigare ägare) >> 14 (ny ägare)  >> 12 (19/12) Område Lugnet: Duvnäsv. 33 (Julafton och Nyårsafton)

2014

Ringarspåret under 2014

Område Patron: Saltängsv 20 Område Backen: Duvnäsv 60 >> 54 >> Lagårdsv 10 >> Logbacken 5 (1 febr) Område Nedre Duvnäs: Herrgårdsv. 1 Område Stationsberget: Saltsjobadsv. 59 >> 61 >> 57 >> 63 >> 26(15 mars) Område Backen: Sjöbacken 1 >> 3 (29 mars) Område Nedre Duvnäs: Kvarnbacken 10 Område Täcka Udden: Kristinav 42 (12 april) Område Nedre Duvnäs: Strandprom. 9 (Påskafton) >> Herrgårdsv. 4 >> (uteblev 3 maj) >> Strandprom. 7 Område Backen: Skepparbacken 6 Område Nedre Duvnäs: Herrgårdsv. 2 (24 maj) Omräde Patron: Fogdev. 12 (Kristi Himmelsfärd afton) >> 8 >> 5B (7 juni) Område Täcka Udden: Måsungev 16 (14/6) >> ringning uteblev 20/6 Område Grytet: Vargungev. 4 (28 juni samt även 5, 12, 19 juli) Område Igelboda: Vargv. 7 Område Duvnäsberget: Kaplansbacken 5 Område Lugnet: Jägarstigen 8 >> Duvnäsv. 39 Område Duvnäsberget: Kristinav. 11 Område Grytet: Vargvägen 36 >> 32 Område Fågelsången: Johan Häggs väg 5  >> 4 >> Jakob Dubbes väg 6 (27/9) Område Långsjö Äng: Illerv. 8 >> 12 Område Måssgärdet: Reginav. 37 Område Stationsberget: Bergv. 14 (25/10 och 1/11) >> Bergv. 16 (8/11 och 15/11) Område Backen: Skepparbacken 1 >> Sjöbacken 1 >> Duvnäsv. 52 >> Skepparbacken 4 (x2) >> Skepparbacken 3 (27/12) Område Nedre Duvnäs: Kristinav. 1 (nyårstal och inringning nya året)

2013

Ringarspåret under 2013

Område Lugnet: Duvnäsv. 37 (5 jan) >> Backstuguv 2B >> Stallvägen 4 >> Backstuguv 7 Område Backen: Logbacken 7 Område Igelboda: Bävervägen 9 Område Grytet: Vargv 13 >> 18 >> 20 Område Långsjö Äng: Mårdv 11 >> 6 >> 5 >> 9 >>7 >> 2 (13 april) Område Grytet: Älgv 18 >> 20 (27 april) >> (ringn. uteblev 4 maj) >> Vargv 20 >> Älgv 17 >> Måsungev 5 Område Backen: Lagårdsv 4 (1/6) Område Nedre Duvnäs: Herrgårdsbacken 1 >> Herrgårdsv 3 Område Backen: Logbacken 5 (Midsommarafton) >> 4 >> 2 >> 2 (13 juli) Område Grytet: Vargungev 4 >> 4 Område Igelboda: Vargv 7 >> 7 (10 aug) Område Måssgärdet: Reginav. 38 Område Igelboda: Vargv 5 (24 aug) Område Duvnäsberget: Kaplansbacken 5 >> 8 >> 12 Område Täcka Udden: Kristinav 44 Område Duvnäsberget: Kaplansbacken 10 Område Lugnet: Jägarstigen 8 >> Backstuguv 10 (12 okt) Område Igelboda: Rådjursv 5 Område Grytet: Älgvägen 17 Område Igelboda: Bäverv 9 >> 9 >> 3 >> 3 >> 5 (30 nov) Område Kullen: Duvnäsv. 18 Område Grytet: Duvnäsv. 22 (14 dec) >> Älgv. 29 >> Vargv 20 (28 dec)

2012

Ringarspåret under 2012

Område Surbrunnsdamm: Skogvaktarvägen 8 (7 jan) Område Fågelsången: Jakob Dubbes väg 16 Område Stationsberget: Bergbacken 9 Område Patron: Fogdevägen 11 >> 18 >> 16 (11 febr) Område Täcka Udden: Måsungev 13 >> 15 Område Tvättpelaren: Reginav 25 >> 24 >> 28 Område Grytet: Vargungev. 4 Område Tvättpelaren: Reginav 30 Område Grytet: Älgvägen 19 (Skärtorsdagen 5 apr) Område Måssgärdet: Bergbacken 6 Område Sågtorp: Morgonv. 4 >> 3 >> Saltsjöbadsv 73 B >> Morgonv. 1 Område Igelboda: Vargv. 7 Område Patron: Fogdev. 4 (26 maj och 2 juni) >> 5A (9 juni) >> 3 >> 9 >> ?? (30 juni) >> 10 >> Ringning uteblev 14 juli Område Backen: Reginavägen 60 Område Stationsberget: Berguvsgränd 5 Område Patron: Patrons väg 15 >> 5B (11 aug) >> 7 >> 2 >> 6 >> 14 Område Duvnäs Gård: Strandpromenaden 53 >> 33 Område Backen: Ringparken 1 Område Nedre Duvnäs: Strandpromenaden 7 Område Lugnet: Duvnäsvägen 39 Område Duvnäs Gård: Strandpromenaden 4 (13 okt) Område Duvnäsberget (20 okt kl 14:00 barndop och 18:00) Område Duvnäs Gård: Strandpromenaden 2 Område Patron: Hägervägen 26 (allhelgona afton) >> 26A >> Saltängsv. 17 >> 19 >> 15 (1 och 8 dec) Område Igelboda: Vargv. 7 Område Backen: Reginav 60 Område Lugnet: Duvnäsv. 39 (29 dec 2012)

2011

Ringarspåret under 2011

Område Lugnet: Backstuguv 5A Område Stationsberget: Bergvägen 15 Område Lugnet: Backstuguv 3A >> Duvnäsv 31 Område Backen: Duvnäsvägen 46 >> Hjortstigen 5 Område Måssgärdet: Reginav. 35B Område Täcka Udden: Kristinav. 42 >> 46 >> 46 Område Ekhyddan: Kristinav. 40 >> 36 (19 mars) Område Duvnäsberget: Rättarbacken 24 Område Duvnäs gård: Strandpromenaden 33 (2 apr) >> 57 (9 apr) >> 53 (16 apr) >> 4 (Påsk) >> Kristinav. 10 (Valborg) >> 10 (7 maj) Område Patron: Fogdevägen 8 Område Måssgärdet: Reginav. 44 (21/5) Område Stationsberget: Bergvägen 13 (4 juni) >> Mårdgränd 8 >> 6 >> Bergvägen 14 >>[2 juli uteblev ringning] Område Måssgärdet: Fågelsångsv. 14 (9 juli) Område Backen: Reginavägen 60 >> 58 (23 juli) Område Tvättpelaren: Reginav. 2 >> 4 >> 6 >> 5 >> [27 aug uteblev ringning] >> 5 (3 sept) Område Igelboda: Vargv 7 (10 sept reservringn styrelse) Område Tvättpelaren: Reginav. 12 >> 9B >> 32 >> 31 >> 27 >> 19C Område Igelboda: Vargv 7 (29 okt reservringn styrelse) Område Tvättpelaren: Reginav. 20 >> 8 Område Igelboda: Vargv 1 (19/11) Område Tvättpelaren: Reginav. 7B >> 9A >> 13 >> 19B Område Lugnet: Backstuguvägen 8 [Julafton] Område Lugnet: Jägarstigen 10 [helgmålsringningstid på Nyårsafton] Område Igelboda: Vargv 7 [tolvslaget Nyårsafton]

2010

Ringarspåret under 2010

Område Stationsberget: Berguvsgränd 5 >> 7 Område Fågelsången: Saltsjöbadsvägen 47 >> 45 >> 41B >> 41A >> 37 Område Ekhyddan: Kristinavägen 30 >> 34 Område Grytet: Duvnäsvägen 26 >> 24 >> 28 >> Älgvägen 29 >> Rävstigen 3 >> 1 >> Duvnäsv. 22 Område Kullen: Bävervägen 21 Område Igelboda: Bävervägen 9 Område Stationsberget: Knut Pernos väg 4 >> 6 >> 10 >>3 Område Igelboda: Vargvägen 7 Område Lillskogen: Gamla Allén 13 Område Fågelberget: Örnvägen 22 (bröllopsfölje) Område Igelboda: Bävervägen 7 Område Grytet: Vargvägen 17 >> 17 Område Igelboda: Vargvägen 2 >> Ekorrvägen 26 >> 27 Område Måssgärdet: Reginavägen 38 >> 38 Område Igelboda: Vargvägen 7 (2010-07-31) Område Kullen: Ekorrvägen 12 Område Igelboda: Vargvägen 9 >> 9 Område Grytet: Vargvägen 20 >> 18 Område Lillskogen: G:a Allén 3 (2010-09-11) Område Lugnet: Jägarstigen 8 >> Backstuguv. 8 >> Jägarstigen 10 >> Stallv. 4 Område Grytet: Älgvägen 17 Område Duvnäsberget: Fogdevägen 2 >> Rättarbacken 18 Område Fågelberget: Fasanvägen 5 Område Sågtorp: Saltsjöbadsvägen 67 >> 69 >> 73A Område Stationsberget: Stationsbacken 6A Område Måssgärdet: Reginav 39 Område Surbrunnsdamm: Hägerv 6 >> Gamla Allén 2 Område Igelboda: Vargvägen 7 (styrelsen Nyårsafton)