Duvnäsiana

Projekt Duvnäsiana

I många år har vi haft en diskussion om hur vi kan göra för att dokumentera alla spännande fastigheter i Saltsjö-Duvnäs. 2017 beslöt vi att uppmana al

Privata fastigheter - lista

Här återges en lista på alla inkomna bidrag i Duvnäsiana-projektet. Du uppmuntras inkomma med liknande uppgifter om Ditt hus med ett foto. Skriv gärna...

Om Ringparksstugan

Den första Ringparksstugan byggdes som en saluhall 1907 i nationalromantisk stil med knuttimmer och torvtak. Arkitekt var förmodligen Duvnäsbolagets h

Nacka kommuns platshistoria - Duvnäs

Klicka på denna länk för en bild av Duvnäs under olika tider: Nacka genom tiderna - Platser - Duvnäs  

Om Saltsjö-Duvnäs - villasamhälle med anor (Nackaboken 2007)

Med anledning av att Saltsjö-Duvnäs fyllde 100 år som villaområde författades en bebyggelsehistoria av Marianne Lundström och Monica Rönquist-Germanis...

Röda raden för 50 år sedan

Röda raden, Apladalen, stod färdigbyggt för drygt 50 år sedan. Läs om hur det började, vilka som flyttade in och om livet där på 60-70-talet. En mycke...

Olle Nymans Ateljé (Nackaboken, 2005)

Genom Ulrika Hallins artikel "Olle Nymans Ateljé - en av Nackas oaser" i Nackaboken 2005 sidan 57  har vi en utmärkt mycket kortfattad och med foton i

Tidig trädgårdsdesign i Duvnäs (Nackaboken 2008)

I en artikel på sidan 71 i Nackaboken 2008 (det sista numret som utkommit) beskriver Yvonne Matstoms och Liisa Wiman hur trädgårdar anlades i Duvnäs. ...

Skoluppsatsen "Midsommar på landet" 1913

Duvnäsianaredaktionen har nu fått en kopia av  en uppsats handskriven av skoleleven Ella Lodén, som på ett levande sätt beskriver varför och hur midso...