EXTRA FÖRENINGSSAMMANTRÄDE OM STENKROSSEN

Protokoll från extra föreningssammanträde 2020-09-29

 

SENASTE ORDINARIE ÅRSMÖTE

Här kan du ladda ner handlingar från senaste och tidigare årsmöten:

Kallelse till årsmöte 2020-05-27 (uppdaterad) inkl. Valberedningens förslag

Årsmötesprotokoll 2019 (från årsmöte 2020-05-27) som behandlade Verksamhets- o Revisionsberättelse 2019

 

ARKIV

Årsmötesprotokoll 2018 (från årsmöte 2019-05-22) som behandlade Verksamhets- o Revisionsberättelse 2018

Årsmötesprotokoll 2017 (från årsmöte 2018-05-16) som behandlade Verksamhets- o Revisionsberättelse 2017

Årsmötesprotokoll 2016 (från årsmöte 2017-05-24) som behandlade Verksamhets- o Revisionsberättelse 2016

Årsmötesprotokoll 2015 (från årsmöte 2016-05-18) som behandlade Verksamhets- o Revisionsberättelse 2015

Årsmötesprotokoll 2014 (från årsmöte 2015-05-20) som behandlade Verksamhets- o Revisionsberättelse 2014

Årsmötesprotokoll 2013 (från årsmöte 2014-05-14)  som behandlade Verksamhets- o Revisionsberättelse 2013

Årsmötesprotokoll 2012 (från årsmöte 2013-05-15)  som behandlade Verksamhets- o Revisionsberättelse 2012