Foodtruck tillbaka

Nu får vi åter besök av Fred´s Foodtruck på torsdagar mellan 11.00 och 13.00. Det kommer vid några tillfällen att finnas ytterligare en bil där vid sa...

Brev från ordföranden inför nyåret 2022

Här kan du läsa ordf Eva Nissers nyårsbrev till medlemmarna i Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening: Nyårsbrev från ordföranden - december 2021

15 oktober föll domen gällande Morningside Marina

Mark- och miljödomstolen har upphävt kommunens beslut att anta en detaljplan för Morningside Marina. Domstolen formulerar det så här: Mark- och mil...

Dom i fallet gällande stenkross i Gungviken

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har fattat beslut gällande Gungviken och eftersom MÖD är sista instans får inte deras beslut överklagas. Ett av bes