Skuruparken blir inte naturreservat

Stadsledningskontoret under Mats Bomans ledning har utrett frågan om att göra Skuruparken till naturreservat och kommit fram till att de anser att arb...

VårSalongen 2020

Den 28 – 29 mars äger årets utställning i Ringparksstugan rum. Välkommen med anmälan senast 28 februari till Karin Zelmerlööw på tel. 0731 75 90 55 el...

Vårens programblad är här

Nu finns vårens programblad tillgängligt med information om alla aktiviteter som äger rum fram till midsommar. Bladet inleds med ett brev från ordföra...

Skanska överklagar länsstyrelsens nej till stenkross

Skanska ger inte upp och har nu överklagat länsstyrelsens beslut om ett nej till stenkrossen i Gungviken. Skanska har därmed inte tagit hänsyn till va...

Digitalt medlemskort i mobilen

God fortsättning på nya året! Föreningen vill gärna hänga med i utvecklingen och anammar nu smarta tekniska lösningar inför 2020. Efter önskemål från ...

Betala medlemsavgiften direkt via hemsidan

Vi önskar att du om möjligt betalar din medlemsavgift, för närvarande 300 kronor per år, via Swish. Det görs enkelt genom att använda Swish-knappen nä...