Förtroendevalda och funktionärer – 2019/20

Styrelse
Styrelse Funktion Telefon Adress E-post
Eva Nisser Ordförande, närpolitiska frågor 070 518 10 86 Fiskarb. 12 eva.nisser (at) veraciter.se
Charlotte Banning Vice ordf., kassör 072 225 1714 Saltängsv. 15 charlotte.banning (at) icloud.com
Sandra Isberg Sekreterare 070 545 94 40 Saltsjöbadsv. 30 sandra.isberg (at) libitum.com
Terése Eldered Medlemssekreterare 073 394 57 96 Kvarnb. 10 sdfsekreterare (at) eldered.se
Per Kallner Klubbmästare 070 539 62 01 Hägerv. 24 per.kallner (at) gmail.com
Hanna Elving Klubbmästare  070 431 78 03 Saltängsv. 17 hanna.elving (at) gmail.com
Birgitta Grafström Hemsida, Facebook och programblad 070 555 00 04 Saltsjöbadsv. 24 birgitta.grafstrom (at) telia.com
Uno Lindh Stugfogde, underhåll 070 292 25 77 Bergv. 11 uno (at) unolindh.se
Karin Tegnelid Stugvärd 070 770 81 80 Fiskarb. 7 karin.tegnelid (at) hotmail.com
Madeleine Gröndahl Stugvärd + Hemsida, Fb, Programblad 070 882 0320 Ekorrv. 26 madeleine.grondahl (at) maddesign.se

Revisorer
Revisorer   Funktion Telefon Adress E-post
Christer Käck Revisor,sammankallande  070 681 31 97  Patrons v. 1 christer.kack (at) telia.com
Elisabeth Wahlstedt Revisor  070 582 28 00  J. Dubbes v. 11 elisabeth.n.wahlstedt (at) gmail.com
Anders Öhman Revisorsuppleant 070 311 06 76 Vargungev. 4 aohman (at) outlook.com
Valberedning
Valberedning Telefon Adress E-post
Björn Varnestig, sammank.  070 838 04 59 Herrgårdsv. 4 bjorn (at) varnestig.se
Marie Eneqvist  070 915 16 91 Ringparken 1 marie (at) eneqvist.se
Louise Sävström 0705 36 69 33 Ejderv. 29 louise@florealis.com
Anna Wirsén 070-438 06 84 Herrgårdsv. 3 a.wirsen@gmail.com
Torbjörn Rusck   070 622 63 01 Bergb. 9 torbjorn (at) rusck.se
Hyra stugan

Hyra stugan:

Gå till toppmenyns “Ringparksstugan” och läs vidare

Flaggning

Flaggning:

Mottages beställning från dig som vill flagga, se Flaggschema med anmälningsformulär.

Hemsida

Hemsida (SDF Webben, KabelTV, Grannsamverkan)

Brian Kylén, webbmaster, 070-316 41 31, Vargv. 7, brian.kylen (at) telia.com