Här ser du lätt om Ringparksstugan är bokad eller ledig. Vill du hyra stugan går du vidare till: Hyra Ringparksstugan.

OBS! Ringparksstugan är stängd för uthyrning från midsommar till mitten av augusti.

 • tis
  11
  maj
  2021
  18:00Digitalt

  ÅRSMÖTE I KABEL-TV-FÖRENINGEN

  Härmed kallas medlemmarna i Saltsjö-Duvnäs Kabel-TV Ekonomisk förening till årsmöte den 11 maj 2021, kl. 18.00. Mötet sker digitalt. Intresserade att deltaga i årsmötet skickar anmälan till info@kabeltv.saltsjo-duvnas.se  senast 7 maj varvid information om uppkoppling kommer att tillskickas de anmälda i god tid innan mötet.

  Förslag till dagordning

  1. Mötets öppnande
  2. Val av ordförande för mötet
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
  7. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning
  8. Beslut om dispositioner beträffande föreningens resultat
  9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
  10. Beslut om föreningens likvidation.
  11. Val av likvidator.
  12. Likvidatorns slutredovisning
  13. Information från styrelsen om Kabelnätets framtid
  14. Annat ärende som medlem eller styrelseordföranden skriftligen anmält senast tre veckor före årsmötet.
  15. Mötet avslutas

  Verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse kommer att föreligga vid årsmötet, men kan även ca två veckor före mötet rekvireras från föreningens ordförande Claes Liljeson 0708-53 69 50 eller hämtas från hemsidan www.saltsjo-duvnas.se/kabel-tv/  , Kontakt/Om oss, Andra föreningar/Verksamheter.

  Styrelsen önskar alla välkomna!

 • lör
  22
  maj
  2021
  12.00-02.00Ringparksstugan
 • ons
  26
  maj
  2021
  19:00Ringparksstugan

  Utskick om kallelse och förslag till dagordning skickades ut och publicerade på hemsidan inuti ordinarie Programblad (Våren) i februari 2021, som kan laddas ner HÄR!

 • lör
  21
  aug
  2021
  sön
  22
  aug
  2021
  Ringparksstugan

  Vår Salong flyttas till augusti och blir då Vår Höstsalong. Öppet lördag–söndag 11.00-17.00.

 • lör
  28
  aug
  2021
  12.00-02.00Ringparksstugan
 • lör
  04
  sep
  2021
  12.00-24.00Ringparksstugan
 • lör
  11
  sep
  2021
  12.00-02.00Ringparksstugan
 • fre
  17
  sep
  2021
  Wermdö Golf & Country Club
 • lör
  18
  sep
  2021
  12.00-02.00Ringparksstugan