DISKREGLER

I köket finns ingen fettavskiljning.  Därför kan man inte spola ner fett eller mat i avloppen utan allt måste skrapas av och torkas bort med hushållspapper som slängas i sopsäcken.

Det finns begränsat med varmvatten. Därför måste man vara försiktig med användningen av varmvatten.

  • Vid minsta tecken på att avloppet inte rinner undan, måste stugvärden informeras.  
  • Ta med eget hushållspapper och handdukar. 

Kontrollera att glas, porslin och bestick är torra och rena innan de ställs in i skåpen eller läggs i lådorna. Observera att glas inte får ställas in på hyllorna direkt från diskmaskinen utan de måste först torkas. En del av depositionen hålls annars inne.

Se manual för diskmaskinen: MANUAL DISKMASKIN

  1. Glas diskas först – för hand eller i maskin, i avsedd korg. Glasen ska vara rena och klara genom handtorkning med torr diskhandduk innan de ställs in i skåpen på avsedd plats.
  2. Tallrikar: skrapa av mat och fett innan diskning, oavsett om det sker manuellt eller i maskinen.
  3. Bestick: skrapa av mat och fett innan diskning,  oavsett om det sker manuellt eller i maskinen. För maskindisk finns särskild korg att sprida ut dem i. Eftertorkas med handduk innan de läggs på rätt plats i lådorna.
  4. Glasskålar, karaffer och köksverktyg: Rekommenderas att diska för hand. Torkas innan de ställs på avsedd plats.