Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

Årsmöte SDF 2024

maj 16 @ 19:00 - 22:00

Medlemmarna i Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening (SDF) kallas härmed till årsmötet för 2023 i Ringparksstugan.

Vi hoppas många vill komma och träffa både styrelsen och andra medlemmar under trevliga och vårliga förtecken.

Mer detaljerad information kommer senare via mejl och uppdateras här på webbplatsen.

ÅRSMÖTESMIDDAG
Efter årsmötet välkomnas alla att delta i en gemensam måltid. Föreningen bjuder på maten, men var och en tar med sig
egen dryck. Anmäl deltagande i måltiden senast den 2 maj till info(at)saltsjo-duvnas.se eller till Charlotte Banning
072 – 225 17 14. Information om menyn kommer när årsmötet närmar sig. Ange om du inte tål något speciellt.

FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
5. Fråga om mötet är behörigen utlyst
6. Fastställande av föredragningslista
7. Föredragning av verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning samt
vinstdisposition
8. Föredragning av revisionsberättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt vinstdisposition
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
12. Val av ordförande för en tid av ett år
13. Val av vice ordförande för en tid av ett år
14. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av två år
15. Val av två revisorer och revisorssuppleant för en tid av ett år
16. Fastställande av avgift för nästa kalenderår
17. Val av valberedning för en tid av två år
18. Redogörelse för inkomna motioner och styrelsens svar
19. Övriga frågor
a. Datapolicy
20. Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse kommer att föreligga
vid årsmötet, men kan även rekvireras efter den 6 maj från föreningens kassör Heléne Jensen
(medlem@saltsjo-duvnas.se eller hämtas från föreningens hemsida www.saltsjo-duvnas.se.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 maj.

Styrelsen önskar alla hjärtligt välkomna!

Detaljer

Datum:
maj 16
Tid:
19:00 - 22:00
Evenemang Kategori:

Arrangör

Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening

Plats

Ringparksstugan