Vilka vi är

Vår föreningen är Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening, ideell förening.

Vår webbplatsadress är: https://saltsjo-duvnas.se, vilken också nås via flera andra domänvarianter med eller utan åäö och under flera vanliga domännamn, dock ej .eu.

Vår dataskyddspolicy

Hanteringen av våra data styrs av vår dataskyddspolicy som framgår av följande överordnade dokument:

Policy GDPR 2

Innehåll om din person eller familj som du lämnar till oss via hemsideformulär eller mejl

På hemsidan finns funktioner för att spåra vem som kommer att utföra eller har utfört Helgmålsringning. Det finns också möjlighet till bokning av Flaggning, och ibland inför bokning av närvaro eller måltider vid vissa event i föreningens regi. Detta innehåll sparas under tider som framgår av vår Policy GDPR om det rör personinformation.

Om information som endast omfattar gatuadress publiceras, som t.ex. betr. Helgmålsringning kan den kvarstå längre tid. Gatuadressinformation betr. sidan ”Är jag medlem?”  kvarstår över tid enligt Policydokument, och har till syfte att du själv ska kunna kontrollera bekvämt om du har betalt medlemsavgiften och därmed kan beställa medlemskort.

Beställningen av medlemskort görs via okrypterad mejl och ej via hemsidan, vilket ger dig möjlighet att själv välja vad du vill överföra för information. Men namn och gatuadress är nödvändigt minimum så att kontrollerad expediering kan ske.

VIKTIGT: Om du vill skydda överföringen av formulärinformation ska du anropa hemsidan med https:// istället för http://. Beakta att föreningen inte ännu har något säkert certifikat för krypteringen (grönt hänglås med pålitlig certifikatsgivare).

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vilka rättigheter du har över dina data

Du kan begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig, men det blir då svårt att ha dig kvar som medlem. Kontakt förutsätts i första hand ske med mejl.