Här ser du lätt om Ringparksstugan är bokad eller ledig. Vill du hyra stugan går du vidare till: Hyra Ringparksstugan.

OBS! Ringparksstugan är stängd för uthyrning från midsommar till mitten av augusti.

Aktivitets Information:

 • Medlemsinformation och Medlemsavgift

  Den som äger och bebor villafastighet, radhus eller bostadsrätt inom Saltsjö-Duvnäs villasamhälle kan bli medlem i föreningen efter anmälan till styrelsen och genom betalning av löpande årsavgift.

  Den som tidigare varit medlem, person tillhörande sådan medlems dåvarande hushåll eller person som bebor , men icke äger sin bostad inom Saltsjö-Duvnäs villasamhälle, kan, efter ansökan till föreningens styrelse, beviljas medlemskap som stödjande medlem. Stödjande medlem erlägger löpande årsavgift men saknar rösträtt och äger i övrigt de begränsade rättigheter, som styrelsen från tid till annan kan komma att bestämma.

  Som medlem i Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening (SDF) stödjer Du föreningens verksamhet som innefattar olika evenemang i Ringparksstugan, medlemspubar, midsommar- och nyårsfirande i Ringparken, rundvandringar mm. Läs gärna mer om våra aktiviteter på www.saltsjo-duvnas.se .

  Du får också tillgång till våra förmånliga rabattavtal och Du får även hyra Ringparksstugan till ett mycket förmånligt medlemspris.

  Är Du medlem i Villaägarnas Riksförbund (VÄ) blir Du automatiskt medlem i SDF som då också erhåller din medlemsavgift från VÄ men först fr.o.m. det andra året Du är medlem i VÄ.

  Som medlem i  Saltsjö-Duvnäs Kabel-TV-förening  måste Du också vara medlem i SDF.

  Medlemsavgiften är från och med år 2014 beslutad till 350 kr. Nyansluten medlem i VÄ som vill lämna ett bidrag eller direktansluten medlem i SDF som vill betala avgiften för innevarande år gör det till Plusgiro 16 75 35 - 4. Obs. Var noga med att ange namn, adress och mejladress vid inbetalningen!

  Är Du nyinflyttad och inte tidigare fått information om SDF - men saknar mejl, ber vi Dig kontakta vår kassör Anders Öhman, tel. 070-311 06 76, eller lägga en lapp i lådan på Ringparksstugan med namn, adress och telefon. Du får då hjälp med att bli medlem.

  Om du har internet laddar du enkelt ner ditt Välkomst- och informationsbrev.