Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening har följande personer i:

Styrelse som verkar inom ramen för
SDF stadgar 2022-05-19
Revisorer
Valberedning

Genom att klicka i resp. ruta ser du vilka Duvnäsbor som är valda att företräda medlemmarnas intressen, och vilka uppgifter de har.