Mötet äger rum i Ringparksstugan. Den som inte kan närvara kan e-posta sitt svar till info@saltsjo-duvnas.se eller lägga svaret i brevlådan utanför köket på Ringsparksstugan.

Dagordning 

  1. Kan föreningssammanträdet bevilja styrelsen att kunna betala för externa tjänster i frågor som rör vår påverkan på vår närmiljö?
  2. Om föreningssammanträdet beviljar styrelsen enligt punkt 1, kan föreningssammanträdet också bevilja styrelsen att avgöra nivån för inköp av denna typ av tjänster?