Anmälda brott 19-25 okt: lugnt i Duvnäs

Inga brott rapporteras för Duvnäs. En del bilbrott har anmälts för flerbostadshusen norr om oss vid Edinsvägens västra sida (där vi inte har någon deltagande grannsamverkan). Så här ser det ut i övriga kommundelar där det finns aktiv grannsamverkan: Kommundel Område Brottsbeskrivn Gata FrånDatum TillDatum Inskrivet Saltsjöbaden Båt-höjden Stöld ur bil, fast monterade saker VAN...
Läs mer...

Anmälda brott 12-18 okt: inga inbrott häromkring

Inga fullgångna inbrott i "våra" delar av kommunen. Dock fattas en båt på Solsidan och en båtmotor i Ö Kummelnäs. Samt en stöld utan inbrott i Södra Lännersta. Inte mycket mer att säga än: lås alltid alla dörrar i dessa lövkrattningstider! Kommundel Område Brottsbeskrivn Gata FrånDatum TillDatum Inskrivet Saltsjö-baden Neglingeön Skadegörelse på motorfordon SYRÉN-PARKEN 2021-...
Läs mer...

Anmälda brott 5-11 okt: ett inbrott i Skogalund

Här är rapport för senaste veckans anmälningar fram till och med i måndags. Allvarligast är ett fullgånget inbrott på Skogsstigen på väg upp till Ektorps skola någon gång under senaste helg. Tidsintervallet fredag-söndag tyder på att ingen var hemma då och frågan är då om någon granne på Korsvägen eller Skogsstigen kan ha observerat något ovanligt eller misstänkt. Ytterligare två fullgångna inb...
Läs mer...

Anmälda brott 28sep – 4okt samt möte med nya kommunpolisen

Idag (6/10) har jag träffat vår nya kommunpolis Anna Karlsson som är en länk mellan kommun, allmänhet och polisen. Anna har tidigare jobbat på bedrägeriroteln inom regionen och bl.a. med bedrägerier mot äldre. Nu är det alltså ny fast tjänst här i Nacka kn och där har hon tre s.k. områdespoliser till sitt förfogande för att bl.a. genomföra grannsamverkansaktiviteter. Hon var mycket nöjd med den...
Läs mer...

Dom i fallet gällande stenkross i Gungviken

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har fattat beslut gällande Gungviken och eftersom MÖD är sista instans får inte deras beslut överklagas. Ett av besluten är att bergmassorna är avfall och inte, som Skanska hoppats, biprodukt. Detta är positivt för oss. Ett annat beslut är att SDF inte har talerätt, vilket är negativt men eftersom SDF också företräder ett antal privatpersoner är det inget större ...
Läs mer...

Anmälda brott 21-27 sept: åter lugnt i Duvnäs

Nedanstående lista får en att inse att nu är det fordonstrelaterad brottssäsong, och särskilt då gällande båtar som antagligen just kommit upp ur vattnet. Dock inga fordonsbrott i Duvnäs. Vår äldre dam, Karin på Reginavägen (omr. Måssgärdet) har inte haft några fler otrevliga nattbesök sedan förra rapporten. Kommundel Område Brottsbeskrivn Gata FrånDatum TillDatum Inskrivet Salts...
Läs mer...

Anmälda brott 14-20 sept: fler inbrott i Duvnäs

För Duvnäs har två fullgångna inbrott anmälts i denna veckorapport. Anmälan från Reginavägen avser det andra inbrottet i rad hos den äldre damen som omnämndes i förra rapporten. Jag tog upp det med vår nya kommunpolis Anna, som svarade: -"Det är viktigt att bemöda sig om att göra en anmälan för att vi [polisen; red.anm.] ska kunna göra något". Och nu finns den här i listan nedan - något sent, d...
Läs mer...

Anmälda brott 7-13 sept: upprepat inbrott i Duvnäs

En äldre dam på en adress Reginavägen (Måssgärdet) har drabbats av inbrott nattetid två gånger i rad, med en vecka emellan. Första inbrottet (i källaren från framsidan) skedde för över en vecka sedan och har rapporteras förra veckan. Nu har ett nytt inbrott skett (i entrévåning från baksidan) och tråkigt nog med mycket glas-splitter i hela rummet. Inget har ännu identifierats som saknat och fö...
Läs mer...

Anmälda brott 31 aug – 6 sept: intrång genom källarfönster

Vi har två fullbordade inbrott: i Krokhöjden och i Ö. Ektorp samt en del annat. Inga fler samtal om avloppsrensning har rapporterats. På Reginavägen (omr. Måssgärdet) direktrapporterade en dam om inbrott igenom ett källarfönster, men det var oklart om något stulits. Ingen hade varit uppe i lägenheten då dörren upp från källaren var bastant låst och orörd. Källaren visade inte heller tecken på g...
Läs mer...

Anmälda brott 24-30 aug: inga brott i Duvnäs men ändå oro!

Varsågoda, inte så mycket att säga om inbrottsstatistiken annat än att det varit en ganska lugn vecka. I Duvnäs har dock förekommit viss oro kring att en avloppsinspektionsfirmas representant ringt runt och med stor - riktigt stor - svada velat komma in hos folk och med kamera inspektera avlopp. Detta kan ju röra sig om helt seriös affärsverksamhet eller så kan man bli förledd av videobilder...
Läs mer...