Vi tackar Christian Fredrixon för hans tid som Flagg-general under år 2015. Nu önskar styrelsen en ersättare som kan ta ansvar för att fanan hamnar i topp på allmänna och lokala flaggdagar.

På hemsidan https://saltsjo-duvnas.se/pa-gang/flaggning/ finns vårt flaggschema och där kan alla duvnäsbor anmäla sig för att flagga en viss dag eller period. Flaggansvarig tar emot anmälningar via mejl och lämnar ut flaggnyckel till den som vill flagga. Saknas anmäld flaggare kanske man kan be någon man känner att flagga, och i sista hand flagga själv.

Uppdraget kan gälla tills vidare, för t.ex. innevarande år eller en termin. Kontakta Thomas Dahlgren eller anmäl dig direkt på Flaggningshemsidan (länk ovan) ovan med en kommentar om vad du kan åta dig.