Duvnäspromenad första advent

Söndagen den 28 november tar Henrik Edelstam med oss på en promenad i Saltsjö-Duvnäs då han berättar om intressanta hus, platser och människor. Henrik är uppvuxen i Saltsjö-Duvnäs och har under åren tagit med duvnäsborna på många uppskattade promenader, en tradition som hans far Fabian gjorde dessförinnan. Idag har Henrik låtit huset gå vidare till den tredje generationen Edelstam. Henrik är ny...
Läs mer...

Yttrande om tillfällig stenkross i Gungviken

SDF har lämnat in ett yttrande angående en tillfällig kross i Gungviken. Det är Erstaviks fideikommiss som har för avsikt att krossa sten under perioden 7 juni - 24 juni för eget bruk. Läs hela yttrandet här. 
Läs mer...

Upprop – stoppa stenkrossen

På onsdag den 24 juni beslutar Miljö- och stadsbyggnadsnämnden vilket yttrande som ska ges in till Mark- och miljödomstolen i målet angående Skanskas överklagan om stenkrossen i Gungviken. Tjänstemännen har tagit fram ett häpnadsväckande förslag som helt går emot kommunens tidigare inställning och som i sin helhet måste göras om. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade våren 2019 att förbjuda...
Läs mer...

Namninsamling för Skuruparken

Vill du att Skuruparken ska bli ett naturreservat? I Nacka kommunfullmäktige den 18 maj finns en chans till det, om en majoritet röstar för att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen för förnyad beredning. En namninsamling har startats för att arbetet med naturreservatet i Skuruparken ska kunna fortsätta . Vill du skriva under namninsamlingen så  kan du göra det via länken nedan. h...
Läs mer...

Lär känna Gungviken

Den 24 mars arrangeras en vandring i Gungviken. Ronny Fors, ordförande i Nacka Naturskyddsförening och Mats Widgren, professor emeritus i kulturgeografi och boende i närbelägna Fiskarhöjden, gör en vandring i Gungviken söndagen den 24 mars kl. 10.00-13.00 Gungviken är en okänd del av Erstavik där det nu finns planer på en stenkross. Tidigare har området utpekats för bebyggelse men planerna har ...
Läs mer...

Vandring i Skuruparken

Kom med på en guidad vårvandring i Skuruparken lördagen den 14 april. Skuruparken var en gång i tiden en anlagd engelsk landskapspark. Ingen kan parken, dess historia och nutida utveckling bättre än Gunilla Ingmar, ordförande för föreningen Skuruparkens vänner. Hon tar oss med på en vandring i parken när blåsipporna blommar. Vi tittar på den omväxlande och dramatiska naturen, lyssnar på fåglarn...
Läs mer...

Nackas FN-pris

Grattis Birgitta! Nyligen delade Nackas FN-förening ut sitt pris "Små steg mot fred" som i år gick till Duvnäsbon Birgitta Held-Paulie, vattenansvarig på Nacka kommun. Priset är en fredsduva i keramik. Birgitta har "medvetet, enträget och uthålligt jobbat med vattenfrågor under många år. Hennes jobb har påverkat både samhälle och politik och det är riktigt imponerande" lyder juryns motivering. ...
Läs mer...

Algblomningen i Långsjön och biltvätt

Det har väl inte undgått någon att det förra året inte gick att bada i Långsjön på grund av en extrem algblomning? Detta åtgärdar nu kommunen efter att också ha hittat källan som förorsakade den. En lokal biltvätt hade en felkoppling mot dagvattnet vilket medförde att en enormt stor mängd fosfor uppmättes i sjön. Nu fälls aluminium ut i Långsjön för att binda fosforn till botten, samtidigt som dag...
Läs mer...

Kommunen mäter fiskebeståndet i Långsjön

Under tisdagsförmiddagen 10 nov 2015 upptäcktes en aluminiumbåt vid Långsjöns strand. Det hade dragits upp nät, som spänts upp mellan träden. Fisket genomfördes på morgonen i syfte att mäta förekomst av fiskarter i Långsjön. Provfisket utförs systematiskt av Sportfiskarna på uppdrag av Nacka kommun. I det finmaskiga nätet fastnar bara små fiskar, och det kunde bl.a. konstateras förekomst av gäd...
Läs mer...

Grävlingar är på ingående – kan orsaka stor skada

Den 10 oktober utlöste en grävling ett belysningslarm, och konfirmerade genom direkt ögonkontakt ryktet att grävlingar är på väg in i vårt villaområde. De kan orsaka stor skada genom att underminera våra hus. Hos grannar har grävlingar grävt upp vinbärsbuskar. Om du har siktat en grävling i din trädgård -  ring kommunens viltvårdare för att avliva den så fort som möjligt. Tänk på att grävlingar...
Läs mer...