Duvnäspromenad första advent

Söndagen den 28 november tar Henrik Edelstam med oss på en promenad i Saltsjö-Duvnäs då han berättar om intressanta hus, platser och människor. Henrik är uppvuxen i Saltsjö-Duvnäs och har under åren tagit med duvnäsborna på många uppskattade promenader, en tradition som hans far Fabian gjorde dessförinnan. Idag har Henrik låtit huset gå vidare till den tredje generationen Edelstam. Henrik är ny...
Läs mer...

Duvnäsboken

Vill du ta del av hur villasamhället Saltsjö-Duvnäs tog form i början av 1900-talet. I boken "Från Dufnäs gård till Saltsjö-Duvnäs villasamhälle" berättar Margareta Anderlind om samhället och bebyggelsen som illustreras med hennes egna bilder . Boken finns att köpa här i Duvnäs genom att kontakta Margareta på 070-260 15 52 eller via mejl margareta.anderlind@gmail.com Trevlig läsning!
Läs mer...

Lagårn

I senaste numret av NVP framgår att kommunen tagit ett beslut att riva Lagårn. SDF har följt frågan noggrant under drygt fem års tid. Vi har förordat ett bevarande men efter flera utredningar har kommunen kommit till att huset, och förmodligen marken, är kontaminerat varför de inte sett någon annan lösning än rivning. Vi har haft nära kontakt också med kommunantikvarien som också tycker det är sor...
Läs mer...

Skoluppsatsen ”Midsommar på landet” 1913

Duvnäsianaredaktionen har nu fått en kopia av  en uppsats handskriven av skoleleven Ella Lodén, som på ett levande sätt beskriver varför och hur midsommarfirandet i Duvnäs genomfördes det år den skrevs, dvs. år 1913: Midsommarfirande Saltsjö-Duvnäs 1913 (uppsats Ella Lodén, pdf 3Mb)
Läs mer...

Stilbildande ”festvarning”

Så här elegant och humoristiskt formulerade Buster von Platen en festvarning för ett antal år sedan. Så gör en kultiverad och civiliserad granne – låt oss alla ha detta som ett rättesnöre! PS Buster von Platen var en legendarisk chefredaktör för Svenska Dagbladet och bodde i Prästgården. Läs också den intressanta texten som handlar om Röda radens tillkomst, om de första som flyttade in och o...
Läs mer...

Röda raden för 50 år sedan

Röda raden, Apladalen, stod färdigbyggt för drygt 50 år sedan. Läs om hur det började, vilka som flyttade in och om livet där på 60-70-talet. En mycket trevlig läsning! Läs hela historien om Röda raden "Vi var bland de första som flyttande in då i november 1965, bara familjen Bahrke hade flyttat in i 57:an. Allt luktade så där nytt av gips, puts och målarfärg. Jag var åtta år. Innan dess hade v...
Läs mer...

Huset Reginavägen 34

Från ägaren till Reginavägen 34 har som ett led i Duvnäsiana-projektet kommit en första faktabaserad rapport om ägoförhållandena, från husets tillkomst fram till idag [2017-03-26]: Anteckningar av I Lundin om Reginavägen 34 (2017) Just idag är det precis "dagen före dagen" 27 mars 1917 då Duvnäsbolagets styrelse beslutade att bygga tre hus på Reginavägen på spekulation. Men hur kunde det kom...
Läs mer...

Huset Reginavägen 38

Husets tillkomst, människor som bor och bodde där och de förändringar de gjorde från originalritningarna framgår av följande rapport: Reginavägen 38 (beskrivning)
Läs mer...

Huset Reginavägen 36

Husets tillkomst, omgivningarna och människorna på Reginavägen 36 tecknas i denna rapport: Reginavägen 36 (beskrivning)
Läs mer...

Huset Patrons väg 1 A

Huset stod färdigt 1924. Byggmästare Jonsson genomförde bygget och var även arkitekt. Familjen Norberg bodde här 1924-1930 Familjen Brundin 1930-1970 Familjen Källström 1970-1994 Familjen Hellners/Käck 1994- 1942 sprack matsalen från resten av huset. Huset eldades med koks fram till 1947. I stormen 1969 föll sex tallar på den då odelade tomten. Den Kinesiska Pionen som fortfarande st...
Läs mer...