Anmälda brott 5-11 okt: ett inbrott i Skogalund

Posted on
Här är rapport för senaste veckans anmälningar fram till och med i måndags. Allvarligast är ett fullgånget inbrott på Skogsstigen på väg upp till Ektorps skola någon gång under senaste helg. Tidsintervallet fredag-söndag tyder på att ingen var hemma då och frågan är då om någon granne på Korsvägen eller Skogsstigen kan ha observerat något ovanligt eller misstänkt. Ytterligare två fullgångna inb...
Läs mer...

Anmälda brott 28sep – 4okt samt möte med nya kommunpolisen

Idag (6/10) har jag träffat vår nya kommunpolis Anna Karlsson som är en länk mellan kommun, allmänhet och polisen. Anna har tidigare jobbat på bedrägeriroteln inom regionen och bl.a. med bedrägerier mot äldre. Nu är det alltså ny fast tjänst här i Nacka kn och där har hon tre s.k. områdespoliser till sitt förfogande för att bl.a. genomföra grannsamverkansaktiviteter. Hon var mycket nöjd med den...
Läs mer...

Anmälda brott 21-27 sept: åter lugnt i Duvnäs

Posted on
Nedanstående lista får en att inse att nu är det fordonstrelaterad brottssäsong, och särskilt då gällande båtar som antagligen just kommit upp ur vattnet. Dock inga fordonsbrott i Duvnäs. Vår äldre dam, Karin på Reginavägen (omr. Måssgärdet) har inte haft några fler otrevliga nattbesök sedan förra rapporten. Kommundel Område Brottsbeskrivn Gata FrånDatum TillDatum Inskrivet Salts...
Läs mer...

Anmälda brott 14-20 sept: fler inbrott i Duvnäs

Posted on
För Duvnäs har två fullgångna inbrott anmälts i denna veckorapport. Anmälan från Reginavägen avser det andra inbrottet i rad hos den äldre damen som omnämndes i förra rapporten. Jag tog upp det med vår nya kommunpolis Anna, som svarade: -"Det är viktigt att bemöda sig om att göra en anmälan för att vi [polisen; red.anm.] ska kunna göra något". Och nu finns den här i listan nedan - något sent, d...
Läs mer...

Anmälda brott 7-13 sept: upprepat inbrott i Duvnäs

En äldre dam på en adress Reginavägen (Måssgärdet) har drabbats av inbrott nattetid två gånger i rad, med en vecka emellan. Första inbrottet (i källaren från framsidan) skedde för över en vecka sedan och har rapporteras förra veckan. Nu har ett nytt inbrott skett (i entrévåning från baksidan) och tråkigt nog med mycket glas-splitter i hela rummet. Inget har ännu identifierats som saknat och fö...
Läs mer...

Anmälda brott 31 aug – 6 sept: intrång genom källarfönster

Vi har två fullbordade inbrott: i Krokhöjden och i Ö. Ektorp samt en del annat. Inga fler samtal om avloppsrensning har rapporterats. På Reginavägen (omr. Måssgärdet) direktrapporterade en dam om inbrott igenom ett källarfönster, men det var oklart om något stulits. Ingen hade varit uppe i lägenheten då dörren upp från källaren var bastant låst och orörd. Källaren visade inte heller tecken på g...
Läs mer...

Anmälda brott 24-30 aug: inga brott i Duvnäs men ändå oro!

Varsågoda, inte så mycket att säga om inbrottsstatistiken annat än att det varit en ganska lugn vecka. I Duvnäs har dock förekommit viss oro kring att en avloppsinspektionsfirmas representant ringt runt och med stor - riktigt stor - svada velat komma in hos folk och med kamera inspektera avlopp. Detta kan ju röra sig om helt seriös affärsverksamhet eller så kan man bli förledd av videobilder...
Läs mer...

Anmälda brott 17-23 aug: lugnt i Duvnäs

I rubr. period har de flesta anmälningarna gällt fordon, men också ett inbrottsförsök i Saltsjöbaden och ett fullbordat lägenhetsinbrott i Älta, se detaljerna nedan: Kommundel Område Brottsbeskrivn Gata FrånDatum TillDatum Inskrivet Saltsjöbaden Båthöjden Inbrottsförsök villa/radhus VANTVÄGEN 2021-08-20 00:10 (fredag) 2021-08-20 00:30 (fredag) 2021-08-20 Saltsjöbaden ...
Läs mer...

Anmälda brott 10-16 aug – lugnt i Duvnäs

Här kommer en lite färskare rapport än sist - tyvärr med hela fem fullbordade villainbrott. Två av dem i Saltsjö-Boo. I ett reportage i Rapport i slutet av förra veckan talades med en grannsamverkansperson som uttryckte att de färre inbrotten i år kan ha berott på att så många jobbat hemma under våren. Med nedanstående inbrottstäta rapport skulle man kunna spekulera i om trenden med hemarbete h...
Läs mer...

Anmälda brott 27 juli – 9 augusti:

Här kommer en rapport för veckorna 30-31 i en semestertid som går mot sitt slut. En boende i Eknäs (Saltsjö-Boo) har observerat viss brottslig aktivitet och har velat rapportera det till Polisen via 114 14 men har gett upp att komma fram. Jag tror detta sammanfaller med att ansvariga för larmnumret 112 också berättat för massmedia om att ovanligt många ringer och larmar om många olika saker. Re...
Läs mer...